Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 2012