Rådet för funktionshindersfrågor
(fd Handikapprådet)

Här kan du läsa rådet för funktionshindersfrågors protokoll.

Protokoll från 2024