Sammanträdeskalender

I sammanträdeskalendern finner du en översikt över sammanträdesdatum och sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och arbetsutskott.

Sammanträden januari - juni 2023

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum (januari - juni).

Sammanträden 2023 - januari till juni (datum)

Styrelse/nämnd

jan

feb

mars

april

maj

juni

tid

Kommunfullmäktige

-

27

27

24

29

19

9.00

Kommunstyrelse

-

7

14

4

9

8

9.00

<Allmänt utskott>

19

21

16

20

25

-

9.00

<Plan- och utvecklingsutskott>

26

28

21

25

23

-

9.00

Byggnadsnämnd

10,31

-

1


16

20

9.00

<Arbetsutskott>

17

14


-

2

7

9.00

Lärandenämnd

12

28

-

5

4

13

9.00

<Arbetsutskott>

-

14

21

18

30

-

9.00

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

26

22

22

-

23

-

8.30

Beredning

9

3

6

-

5

-

13.15

Kultur- och fritidsnämnd

18

-

1

5

31

-

9.00

<Arbetsutskott>

-

22

22

-

3

-

9.00

Social- och omsorgsnämnd

2,26

3,16

22,23

18

15

20

9.00

<Arbetsutskott>

12

9

3

5

4

13

8.00

<Vård- och omsorgsutskottet>

-

1,22

13

19

16

12


Teknisk nämnd

23

13

20

-

2

13

9.00

<Arbetsutskott>

30

-

6

17

25

-

13.00

Svågadalsnämnd

30

20

27

24

29

-

8.00

<Arbetsutskott>

16

6

13

3

15

-

8.00

Överförmyndarnämnd

-

15

-

5

-

14

9.00

Rådet för funktionshinderfrågor

-

20

-

-

15

-

13.00

Pensionärsrådet

-

13

-

17

-

-

13.00

Miljö- och klimatrådet

-

22

-

19

-

14

13.00


Sammanträden juli - december 2023

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum (juli - december) ​

Sammanträden 2023 - juli till december (datum)

Styrelse/nämnd

juli

aug

sept

okt

nov

dec

tid

Kommunfullmäktige

-

-

25

23

27

18

9.00

Kommunstyrelse

-

-

12

10

7

5

9.00

<Allmänt utskott>

-

24

21

19

16

-

9.00

<Plan- och utvecklingsutskott>

-

29

26

24

21

-

9.00

Byggnadsnämnd

-

-

5

3

8

12

9.00

<Arbetsutskott>

-

22

19

26

28

-

9.00

Lärandenämnd

-

-

28

26

-

7

9.00

<Arbetsutskott>

-

-

7

12

21

-

9.00

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

-

-

14

19

16

13

8.30

Beredning

-

28

-

2,30

28

-

13.15

Kultur- och fritidsnämnd

-

-

6

25

22

19

9.00

<Arbetsutskott>

-

23

-

11

2

6

9.00

Social- och omsorgsnämnd

-

-

22

26

23

14

9.00

<Arbetsutskott>

-

22

7

5

9

7

8.00

<Vård- och omsorgsutskottet>

-

-

19

16

14

11


Teknisk nämnd

-

-

18

30

-

11

9.00

<Arbetsutskott>

-

-

4

16

20

-

13.00

Svågadalsnämnd

-

-

25

23

27

-

8.00

<Arbetsutskott>

-

-

4

9

13

-

8.00

Överförmyndarnämnd

-

-

13

-

2

6

9.00

Rådet för funktionshinderfrågor

-

-

18

-

-

4

13.00

Pensionärsrådet

-

-

18

-

-

11

13.00

Miljö- och klimatrådet

-

30

-

18

-

13

13.00