Sammanträdeskalender

I sammanträdeskalendern finner du en översikt över sammanträdesdatum och sammanträdestider för kommunfullmäktige, samtliga nämnder och arbetsutskott.

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum (januari - juni). ​

Sammanträden 2022- januari till juni (datum)

Styrelse/nämnd

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

-

28

28

25

30

20

17.30

Kommunstyrelse

-

8

15

5

10

7

9.00

<Allmänt utskott>

20

24

17

28

24

-

9.00

<Plan- och utvecklingsutskott>

25

-

1,22

26

31

-

9.00

Byggnadsnämnd

-

1,28

-

4

17

21

9.00

<Arbetsutskott>

18

15

21

-

3

8

9.00

Lärandenämnd

-

3,17

-

7

12

9

9.00

<Arbetsutskott>

19

15

22

26

25

-

9.00

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

27

24

23

-

25

-

8.30

Beredning

10

7

7

-

9

-

13.15

Kultur- och fritidsnämnd

-

2

2

6

-

8

9.00

<Arbetsutskott>

19

16

21

-

16

-

9.00

Social- och omsorgsnämnd

27

22

24,25

26

19

16

9.00

<Arbetsutskott>

13

10

10

7

5

2

8.00

Teknisk nämnd

-

14

21

-

2

13

9.00

<Arbetsutskott>

31

-

7

11

30

-

13.00

Svågadalsnämnd

24

21

21

25

30

-

8.00

<Arbetsutskott>

10

7

7

11

9

-

8.00

Överförmyndarnämnd

-

16

-

6

-

15

9.00

Välfärd- och hållbarhetsberedning

-

23

-

-

-

-

13.15

Rådet för funktionshinderfrågor

-

21

-

25

-

-

13.00

Pensionärsrådet

-

14

-

-

16

-

13.15

Miljö- och klimatrådet

-

23

-

-

18

-

13.15


Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum (juli - december) ​

Sammanträden 2022 - juli till december (datum)

Styrelse/nämnd

juli

aug

sept

okt

nov

dec

tid

Kommunfullmäktige

-

-

26

17

28

19

17.30

Kommunstyrelse

-

-

1

11

1

6

9.00

<Allmänt utskott>

-

18

22

13

17

-

9.00

<Plan- och utvecklingsutskott>

-

23

27

18

22

-

9.00

Byggnadsnämnd

-

30

-

4

8

13

9.00

<Arbetsutskott>

-

16

20

25

29

-

9.00

Lärandenämnd

-

-

-

6

10

8

9.00

<Arbetsutskott>

-

-

20

25

22

-

9.00

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

-

-

7

13

9

7

8.30

Beredning

-

22

26

24

21

-

13.15

Kultur- och fritidsnämnd

-

-

7

26

23

21

9.00

<Arbetsutskott>

-

24

-

5

9

7

9.00

Social- och omsorgsnämnd

-

-

29

20,27

24

15

9.00

<Arbetsutskott>

-

25

16

18

10

1

8.00

Teknisk nämnd

-

-

19

-

7

12

9.00

<Arbetsutskott>

-

-

5

17

28

-

13.00

Svågadalsnämnd

-

-

26

24

28

-

8.00

<Arbetsutskott>

-

-

5

10

7

-

8.00

Överförmyndarnämnd

-

-

14

26

-

7

9.00

Välfärd- och hållbarhetsberedning

-

-

-

-

-

16

13.15

Rådet för funktionshinderfrågor

-

-

26

-

28

-

13.00

Pensionärsrådet

-

-

12

-

-

12

13.15

Miljö- och klimatrådet

-

17

-

19

-

-

13.15