Studiebesök på kommunen

Om du och din skolklass vill besöka kommunens förvaltningshus kan vi berätta mer om hur våra olika verksamheter jobbar och om hur kommunen styrs.

Vi släcker bränder. Vi sopar gator och plogar vägar. Vi gör så att parkerna blommar. Vi lär ditt barn att räkna, läsa och upptäcka världen. Vi tar hand om din gamla mamma när hon är ensam och behöver ha hjälp i vardagen. Vi ser till att återvinna dina hushållssopor och matavfall. Vi bygger nya stadsdelar och jobbar för att kommunen ska fungera för dig och mig. För oss som lever, verkar och bor här.

Norrhälsinge räddningstjänst

Vi tar emot grupper av barn eller vuxna och inleder med en kort presentation av vår verksamhet. Sedan tittar vi runt på stationen. Det finns mycket spännande utrustning att se på, exempelvis brandbilar, höjdfordon, motorsprutor och rökdykarutrustning. En presentation och rundvandring brukar ta en timme.

Fika kan förbeställas.