Styrdokument och planer - Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd fattar beslut om, det kallas kommunens författningssamling.

Arbetsordningar och reglementenArvode till förtroendevaldaKommunens styrsystemPolicy, riktlinjer och planerTaxor och avgifterFöreskrifterBolag och stiftelserFörbundGemensamma nämnderDelegationsordningar