Arvoden - Bilaga 3

Arvoden/ersättningar vid sammanträden m m fr o m 2019-11-01. Riksdagsarvodet 2019-11-01 (kr per månad): 68 400.

Arvoden

Hän-visningÅrsarvode, utbetalas 1/månad
En tolftedel
Andel av riksarvodetBelopp

fr o m 2018-11-01

A 1651

Kommunfullmäktige

Sammanträde/dag

1,6 %

1 094Övriga sammanträden
B 1647

Sammanträde/förrättning hel dag

Mer än 4 tim

1,3 %

889

C 1649

Sammanträde/förrättning halv dag

4 tim eller mindre

0,9 %

616Förlorad arbetsinkomst
D 1675


Utbetalas med högst 5 % av riksdagsarvodet/dag

Max/dag3 420Max dagersättning/8 tim

Max/tim


427,5Justeringsarvode
F 1653

Halv halvdagsersättning308Resor m m
G 5010


Enligt gällande reglemente för anställda i kommunen


Redor egen bil


Ersätts/mil *29


5702


Ersättning för resor med buss,

taxi m mEnligt kvitto


Ersättning för parkering
Enligt kvitto


Ersättning för barntillsynskostnad (skattepliktig)Enligt kvitto

 

* Justeras om ersättning för anställda förändras.