Taxor och avgifter

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Förskola och fritidshem

Avgift för förskola och fritidshem

Hjälp och avslastning i hemmet Länk till annan webbplats.

Här hittar du avgifter för exemeplvis hemtjänst, matdistribution, hemsjukvård, trygghetstelefon växelvård och kortidsboende.

Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet

Hyra av lokaler

Plan- och bygglov

Prövning och tillsyn inom livsmedelskontrollen och miljöbalkens område

Taxor för prövning och tillsyn inom livsmedelskontrollen och miljöbalkens område