Avgifter för insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Korttidsvistelse

Förbrukningsartiklar samt tillgång till telefon ingår i dygnspriset vid korttidsvistelse.

Korttidsvistelse för vuxna

Matavgift 2-mål

83 kr per dygn

Matavgift 3-mål

125 kr per dygn

Korttidsvistelse för barn och ungdom

Matavgift 2-mål

73 kr per dygn

Matavgift 3-mål

96 kr per dygn

Korttidstillsyn

Förbrukningsartiklar samt tillgång till telefon ingår i dygnspriset vid korttidstillsyn.

Korttidstillsyn ungdom

Matavgift 2-mål

73 kr per dygn

Matavgift 3-mål

96 kr per dygn

Matavgift mellanmål

21 kr per dygn

Boende med extern placering

Matavgift för 2-3 mål (frukost och middag, samt
lunch och mellanmål på helgerna)

2 425 kr per månad


Matavgift 3-mål

3 613 kr per månad

Förbrukningsartiklar, inkl. moms

223 kr per månad

Hyra vid extern placering

2 229 kr per månad

Kommunal hemsjukvårdsavgift

 

Kommunal hemsjukvårdsavgift

339 kr per månad