Taxa / prissättning av skärgårdsstuga

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-05.30.

att taxan för den uthyrningsbara stugan på Agön sätts till 600 kronor per dygn och uthyrningslägenhet, samt

att taxan årligen uppdateras enligt PKV-index (prisindex för kommunal verksamhet).