Taxa för vatten och avlopp

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet finansieras helt av intäkter från abonnenterna i form av så kallade VA-avgifter.

För vatten och avlopp betalar man dels en fast avgift, som varierar med antalet lägenheter i en fastighet, dels en rörlig avgift, som varierar med vattenförbrukningen. 

Av den totala brukningsavgiften för vatten och avlopp utgör kostnaden för vatten 40 procent och den för avlopp 60 procent. Om man bara är ansluten till kommunalt vatten betalar man 40 procent av den totala kostnaden för vatten och avlopp. 

Läs mer om VA-taxan 2023 (exempel och förklaringar)

Det är Kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxan. Taxan gäller från 1 januari 2022.