VA-taxan - exempel och förklaringar

Priserna i exemplen nedan gäller från och med januari 2022


Exempel 1

Ett enfamiljshus anslutet till kommunalt vatten och avlopp med en förbrukning på 150 kubikmeter per år.

Avgiftsdel

Kostnad

Grundavgift per år och fastighet

2 000 kr

Grundavgift per år och lägenhet

1 350 kr

Rörlig avgift: 18,50 kr/kbm x 150 kbm

2 775 kr

Total avgift per år, inklusive moms

6 125 kr

Den rörliga avgiften är 45 procent av hela avgiften.

Exempel 2

Ett enfamiljshus anslutet till kommunalt vatten med en förbrukning på 150 kubikmeter per år.

Avgiftsdel

Kostnad

Grundavgift per år och fastighet

800 kr

Grundavgift per år och lägenhet

540 kr

Rörlig avgift: 7,40 kr/kbm x 150 kbm

1 110 kr

Total avgift per år, inklusive moms

2 450 kr

Den rörliga avgiften är 45 procent av hela avgiften.

Exempel 3

Ett flerfamiljshus med 15 lägenheter anslutet till kommunalt vatten och avlopp med en förbrukning på 2 000 kubikmeter per år.

Avgiftsdel

Kostnad

Grundavgift per år och fastighet

2 000 kr

Grundavgift för lägenheterna: 1 350 kr/lgh och år x 15 lgh

20 250 kr

Rörlig avgift: 18,50 kr/kbm x 2 000 kbm

37 000 kr

Total avgift per lägenhet och år, inklusive moms

3 950 kr

Den rörliga avgiften är 62 procent av hela avgiften.