• Start
  • » Omsorg, stöd & råd
En person sitter och håller om ett mörkhyat barn på en grön gräsmatta.

Omsorg, stöd och råd

Vilken hjälp kan jag få när jag inte orkar själv? Vilka rättigheter har jag som konsument? Var kan jag träffa andra anhöriga? Vilka gruppboenden finns i kommunen? Hjälp, jag får inte min ekonomi att gå ihop!

Det finns tillfällen i livet när du eller någon närstående kan behöva lite extra stöd. Kommunen har olika former av omvårdnad, stöd och service. Det kan gälla dig som är äldre, anhörig eller har en funktionsnedsättning. Du kanske behöver konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem i familjen eller med missbruk.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till sidan Synpunkter och klagomål. Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre! Läs mer här

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050