Augusti-bild

Anhörigstöd

Vad är anhörigstöd?

 • Anhörigstödet är till för dig som är anhörig och ger stöd eller vård till en närstående
 • Den närstående kan vara långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk, psykisk eller neuropsykiskatrisk funktionsnedsättning
 • Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt

Vad finns i anhörigstödets utbud?

 • Anhöriggrupper
 • Individuella stödsamtal
 • Föreläsningar
 • Må-bra-aktiviteter
 • Utbildning för anhöriga till någon med demenssjukdom

Vem kan få anhörigstöd?

Du som är make/maka, förälder, barn, kollega, granne eller annan medmänniska över 18 år.

Kostar det något?

Det stöd vi erbjuder är i huvudsak kostnadsfritt. Fika kan finnas till självkostnadspris.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp har du möjlighet att träffa andra i en situation som liknar din. Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse kan kännas skönt. Samtalen i grupperna utgår vanligen från ett studiematerial.

Idag finns anhöriggrupper med Inrikting mot demenssjukdom, parkinsons sjukdom, NPF och äldre kvinnor utsattta för våld i nära relation. Möjlighet finns att starta upp grupper inom dessa eller andra områden.

Individuella stödsamtal

Individuella samtal erbjuds på flera sätt:

 • På telefon
 • Hos anhörigsamordnare
 • Pratpromenad

Vi är medmänniskor som lyssnar och kan ge tips om vart du kan vända dig i frågor kring din närstående.

Vill du motta vårt nyhetsbrev som skickas till din mailbox en gång i månaden?

Samarbete

Vi samarbetar med intresse- och frivilligorganisationer, församlingar, andra verksamheter inom kommunen, Region Gävleborg, studieförbund samt volontärer.

Anhörigstöd är en del av Förebyggande enheten. Vi samarbetar också med Hela Livet - rum för gemenskap som är Hudiksvalls kommuns arbete med att öka livskvalitet, främja hälsa och erbjuda social samvaro. Du som anhörig är välkommen att delta i aktiviteterna.

Vill du ha kontakt med oss?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Anhörigstöd

  anhorigstod@hudiksvall.se

  Växel: 0650-190 00


  Anhörigstöd för dig som hjälper en närstående med psykiska, fysiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar:
  Pernilla Moberg - 0650-195 26.

  Anhörigstöd för dig som hjälper en närstående med långvarig sjukdom eller ålderssvaghet:
  Jessica Pålsson – 0650-295 71

Relaterade dokument

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050