Anhörigstöd

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning? Du som anhörig kan behöva stöd för att må bra.

Som anhörig kan du uppleva allt från stor frustration och trötthet till oro och uppgivenhet. Det kan också finnas ett tabu kopplat till dina känslor. Det blir kanske inte så mycket tid över för dig själv där du kan reflektera över din situation. Vi på Anhörigstöd finns här för att lyssna på dig som anhörig och erbjuda stöd. Vi fokuserar på dig och dina behov.

Hur kommer jag i kontakt med anhörigstöd?

Du kan ringa, skicka ett mejl eller fylla i vårt kontaktformulär.

Telefonnummer och mejladress hittar du under "Kontakt"

Vanliga frågor och svar

Vi på anhörigstöd är till för att stötta dig som är anhörig och som ger stöd, hjälp eller vård till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk, psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

​Anhöriga står för en stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan du som anhörig själv behöva stöd och återhämtning. Vi finns för att lotsa dig i det stöd som vi och andra organisationer och föreningar kan ge dig. Du kan vara anonym när du kontaktar oss och vi har tystnadsplikt.

Du är anhörig om du hjälper, stöttar eller vårdar någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan vara så att du känner stor oro för din närstående.

Du kan till exempel vara partner, familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Vi vänder oss till dig över 18 år.

Det finns ingen gräns för när du kan kontakt oss. För oss är inga frågor för små. Du som anhörig känner bäst själv när du vill ha stöd och i vilken omfattning.

Du kan vara anonym när du kontaktar oss och du förbinder dig inte till något.

Stödet utformas individuellt, och i möjligaste mån utifrån dina önskemål och behov.

Anhörigstöd kan ges tillfälligt eller mer regelbundet. Stödet kan till exempel vara ett eller flera samtal, att du ingår i en anhöriggrupp eller att du deltar i en må bra-satsning, exempelvis mindfullness.

Du som anhörig känner ofta bäst själv vilket stöd som skulle underlätta vardagen för dig. Vi på anhörigstöd har ett brett utbud för att du ska ha möjlighet att hitta något som passar dig:

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp har du möjlighet att träffa andra i en situation som liknar din. Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse kan kännas skönt. Samtalen i grupperna utgår vanligen från ett studiematerial.

Idag finns anhöriggrupper med inriktning mot demenssjukdom, Parkinsons sjukdom, NPF och äldre kvinnor utsatta för våld i nära relation. Möjlighet finns att starta upp grupper inom dessa eller andra områden.

Individuella stödsamtal

Vi erbjuder individuella samtal på flera sätt:

 • På telefon
 • Hos anhörigsamordnare
 • Pratpromenad

Vi är medmänniskor som lyssnar och kan ge tips om vart du kan vända
dig i frågor kring din närstående.

Föreläsningar

Varje termin anordnar vi föreläsningar inom olika teman i samarbete med föreningar och studieförbund. Tidigare har vi bland annat haft föreläsningar om ADHD, missbruk, demenssjukdomar med mera.

Må-bra-aktiviteter

Vi anordnar varje år någon form av må bra-aktivitet, exempelvis yoga eller skogsbad. Vi erbjuder även mindfulnessgrupp inom Balansprogrammet.

Utbildning för anhöriga till någon med demenssjukdom

Du som är partner till någon som drabbats av demenssjukdom erbjuds möjlighet att delta i en utbildning för att få kunskap som förhoppningsvis ska kunna underlätta i anhörigskapet.

Gäster bjuds också in för att berätta om sina verksamheter - t ex vad erbjuder demensföreningen, hur kontakten fungerar med biståndshandläggare, hur man ansöker om insatser från kommunen, vad god man är för någonting samt tips på bemötande vid demenssjukdom och tips på hjälpmedel osv.

Det stöd vi erbjuder är i huvudsak kostnadsfritt. Fika kan finnas till självkostnadspris.

Här hittar du vårt senaste nyhetsbrev:

Du kan ta del av vårt nyhetsbrev via mejl en gång i månaden genom att prenumerera på det. Längst upp i vänstra hörnet i nyhetsbrevet kan du klicka på ”prenumerera” och sedan får du fylla i dina uppgifter.

Vi samarbetar med intresse- och frivilligorganisationer, församlingar, andra verksamheter inom kommunen, Region Gävleborg, studieförbund samt volontärer.

Anhörigstöd är en del av Förebyggande enheten. Vi samarbetar också med Hela Livet - rum för gemenskap som är Hudiksvalls kommuns arbete med att öka livskvalitet, främja hälsa och erbjuda social samvaro. Du som anhörig är välkommen att delta i aktiviteterna.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Anhörigstöd

  anhorigstod@hudiksvall.se

  Växel: 0650-190 00


  Anhörigstöd för dig som hjälper en närstående med psykiska, fysiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar:
  Pernilla Moberg - 0650-195 26.

  Anhörigstöd för dig som hjälper en närstående med långvarig sjukdom eller ålderssvaghet:
  Jessica Pålsson – 0650-295 71

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050