Centrum mot våld i nära relationer

Vi vänder oss till dig som lever eller har levt i relation där du har varit utsatt för olika former av våld och till dig som utövar eller har utövat våld i nära relation. Vi vänder oss även till dig som har någon i din närhet som är utsatt eller utövar våld i en nära relation. Det kan tillexempel vara som vän, arbetskamrat eller arbetsgivare.

På Centrum mot våld arbetar personal som har spetskompetens inom behandling och våld i nära relationer. Du får vara anonym. Det är kostnadsfritt och inga journaler förs. Personalen har tystnadsplikt.

Våld i nära relationer

Könsrelaterat våld är inte isolerat till vissa sociala kategorier av kvinnor. En del grupper har dock uppmärksammats som särskilt sårbara för våld. Detta rör hbtq-personer samt yngre och äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller utländsk bakgrund.

En ofta använd definition på vad våld är: Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det betyder att våldet handlar inte bara om fysiska uttryck (fasthållande, sparkar, slag) utan även om psykiskt (kränkningar, hot, kontroll) och sexualiserat (kränkande beröringar eller oönskade sexuella handlingar) våld. Men även om att någon begränsar din rörelsefrihet och kontrollerar information och ekonomi

Det finns hjälp att få

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat. Eller är du en som använder våld? Du har också rätt till hjälp. Det behövs hjälp för att bryta den onda cirkeln!

Till dig som utsatts för våld

Många tror att de aldrig kan bli fria från den relation där de utsatts för våld. Det är helt enkelt svårt att tro att det finns någon utväg ur den svåra situationen. För många har det även inneburit att man isolerat sig, man vill inte visa hur man har det. Men genom att söka hjälp och våga berätta kommer du att få stöd och vägledning i den livssituation du befinner dig i. I bland kan det ha gått år sedan uppbrottet, men du känner dig fortfarande inte fri. Du är också välkommen att höra av dig.

Centrum mot våld i nära relationer erbjuder Dig stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet. De enskilda samtalen utgår ifrån och fokuserar på Dig och det våld Du har upplevt. I gruppverksamheten träffar du andra personer som utsatts för våld i nära relationer. Att inte känna sig ensam om sina upplevelse beskriver många som oerhört lättande.

Till dig som utfört våldet

Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende. Målsättningen är att du ska hitta ett alternativ till ditt beteende. Ytterligare mål är att ge dig möjlighet att söka efter och förstå de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld, och att förstå hur den du utsatt för våld och de som eventuellt har varit närvarande när du varit våldsam känner sig och upplever dig.

Centrum mot våld i nära relationer erbjuder Dig stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet. De enskilda samtalen utgår ifrån och fokuserar på Dig och det våld Du har upplevt. I gruppverksamheten får du träffa andra personer som utövat våld i nära relationer. Att inte känna sig ensam om sina upplevelse beskriver många som oerhört lättande.

Barn som upplevt våld

Barn och ungdomar som växer upp med våld eller konflikter i sin vardag riskerar att få sämre hälsa och välbefinnande än andra barn. Att se och höra sina föräldrar i en konflikt med våld är en skrämmande upplevelse. När det finns barn i familjen och det förekommer våld samarbetar vi med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet så att också barnet får stöd och hjälp.

Hur du går till väga

Du kan nå Centrum mot våld i nära relationer genom att ringa Hudiksvalls kommun växel 0650-19000 eller att ringa 070-5502117,

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Centrum mot våld i nära relationer

  Telefon: 070-55 02 117, 072-52 57 922

 • Akut fara?

  Ring 112!

 • Socialjour

  Telefon: 026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  Övrig tid nås socialjouren via Polisen tfn 114 14.

 • Kvinnojouren Vändpunkten

  Telefon: 0650-122 85

  Vi finns också på Facebook

 • Nationella kvinnofridslinjen

  Telefon: 020-505050

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050