Fredens kulle äldreboende

Välkommen till Fredens kulle äldreboende

Fredens Kulles äldreboende har 87 lägenheter, 26 kortidsplatser varav 4 riktade till hospicevård. Vi har omvårdnadspersonal dygnet runt samt att vi har en servicegrupp som sköter städ och tvätt av de allmänna utrymmena. Här arbetar en administratör och tre enhetschefer.

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att två personer är huvudansvariga för kunden/brukaren.

Våra lägenheter

De flesta boendelägenheterna är mellan 31-45 m2 med köksutrustning och eget badrum. Du hyr lägenheten med eget kontrakt, och har tillgång till förråd. Korttidsrummen är 20 m2 och har eget badrum. Alla rummen är möblerade. Ytterdörrarna har kodlås.

Hälso- och sjukvård

Vi har tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast varje dag. Läkare från primärvården kommer två gånger i veckan.

Aktiviteter

Vi brukar hitta på något trevligt tillsammans, som utevistelse i vår trädgård, promenader och underhållning. Kyrkan kommer en gång i månaden. Läsgrupper anordnas två gånger i veckan.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan. Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan berätta mer, telefon 0650-19000.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

När du flyttar in

 • Kom ihåg att göra adressändring!
 • Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Det finns möjlighet att ansöka om bostads­tillägg för pensionärer hos pensionsmyndigheten.
 • Du kan flytta med ditt telefonabonnemang.
 • Du behöver inte betala tv-avgift.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • I övrigt möblerar du lägenheten med egna möbler och utrustning.
 • Du kan teckna ett abonnemang på förbrukningsartiklar.
 • Märk gärna dina kläder. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi servarar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellanmål. Har du önskemål om specialkost ordnar vi det!
 • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
 • Du kan besöka oss när du vill.
 • All personal har tystnadsplikt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Fredens kulle äldreboende

  Drottninggatan 26
  824 30 Hudiksvall

  Diamanten 1-2
  Telefon: 0650-196 37

  Diamanten 3
  Telefon: 0650-196 38

  Diamanten 4
  Telefon: 0650-196 39

  Diamanten - Enhetschef
  Telefon: 0650-195 01

  Diamanten -.Sjuksköterska
  Mobil: 070-218 24 02

  Smaragden 1
  Telefon: 0650-195 61

  Smaragden 2
  Telefon: 0650-195 62

  Smaragden 3
  Telefon: 0650-195 63

  Smaragden - Enhetschef
  Telefon: 0650-195 01

  Smaragden - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 86

  Opalen 1
  Telefon: 0650-192 43

  Opalen 2
  Telefon: 0650-192 44

  Opalen 3
  Telefon: 0650-192 45

  Opalen - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 53

  Opalen - Sjuksköterska
  Mobil: 070-597 10 37

  Rubinen 1
  Telefon: 0650-195 44

  Rubinen 2
  Telefon: 0650-195 45

  Rubinen 3
  Telefon: 0650-195 46

  Rubinen - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 53

  Rubinen - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 88

  Safiren Korttidsboende
  Telefon: 0650-383 30

  Safiren - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 54
  Mobil: 070-335 23 21

  Safiren - Samordnare
  Mobil: 073-275 21 05

  Safiren - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 87

  Hospice
  Telefon: 0650-383 29

  Hospice - Enhetschef
  Telefon: 0650-192 54

  Hospice - Sjuksköterska
  Mobil: 070-327 65 88

  Nattpersonal
  Telefon: 070-603 43 87

  Administratör
  Telefon: 0650-195 00

  Servicegruppen (Tvätt & städ)
  Telefon: 0650-195 32

  Vaktmästare
  Mobil 070-221 47 71

 • Social- och omsorgsförvaltningen
  Växel: 0650-190 00

  824 80 Hudiksvall

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050