En kvinna och en man sitter på en bänk nere vid möljen och samtalar. Framför dem står en staty av en man och runt platsen finns buskar och en stenläggning.

Boendestöd

Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av funktionsnedsättning kan boendestöd ge stöd, praktisk hjälp och social samvaro i ditt hem. Syftet med insatsen är att öka och/eller bibehålla din funktionsförmåga och bidra till ökad självständighet för dig. Insatserna kan vara stöd i olika hushållssysslor exempelvis städ, tvätt, handling men även social samvaro och social träning.

Utifrån ditt behov kan du få stöd från något av dessa boendestödsteam:

  • Allmän psykiatriska kompetens teamet
  • Bipolär/psykoskompetens teamet
  • Neuropsykiatriska kompetens teamet
  • Vardagsstöd (intellektuell funktionsnedsättning)
  • Team för föräldrar med funktionsnedsättning

Vem kan få den här hjälpen?

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Vi verkställer beslut från biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Hur går det till?

När du fått beslut om insatser från din biståndshandläggare gör vi tillsammans med dig en genomförandeplan. Vi utgår från vilket mål du har och hur du vill ha dina insatser genomförda. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att utsedda individstödjare är huvudansvariga för stödet du får. De ser också till att du har en aktuell genomförandeplan.

Utifrån ditt behov arbetar vi med olika pedagogiska metoder. Bland annat erbjuder vi stöd genom:

  • en samarbetsmetod där vi stödjer varandra för att minska besvären samt öka livskvalitén för dig och dina närstående
  • lättbegripliga manualer där syftet är att stödja dig till att klara ditt dagliga liv lättare
  • motiverande samtal
  • pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt vilket innebär att vi stärker dina intressen och färdigheter samt att kompensera svårigheter med hjälp av anpassningar.

Vi har även en samlingslokal där du erbjuds att delta i social samvaro med andra under vardagarna. Där har du möjlighet att delta i olika studiecirklar och aktiviteter.

Får jag träffa samma individstödjare varje gång?

Vi försöker se till att du inte behöver träffa alltför många olika individstödjare. Men ibland blir individstödjarna sjuka, har semester eller får andra förhinder och då kommer du att erbjudas en vikarie.

Hur gör jag om jag får förhinder?

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan ta emot stödet som ni kommit överens om är det viktigt att du meddelar individstödjaren detta. Om du avbokar dina insatser vid upprepade tillfällen behöver vi följa upp det tillsammans med dig och din biståndshandläggare.

Får jag skjuts?

Målet är att du på egen hand eller tillsammans med individstödjaren kan ta dig till olika platser och möten. Individstödjaren kan till exempel åka buss tillsammans med dig men skjutsar dig inte i kommunens bilar.

Har ni tystnadsplikt?

All personal som arbetar inom kommunens social- och omsorgsverksamheter har tystnadsplikt.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om boendestödsinsatser hos Social- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare.

Vad kostar det?

Boendestöd kostar inget när du är delaktig i genomförandet av dina insatser. För aktiviteter kan en avgift tillkomma.

Hur gör jag om något kring mina insatser inte fungerar?

Om du känner att något kring dina insatser inte fungerar eller om du har andra funderingar eller synpunkter kan du i första hand prata med din individstödjare. Annars är du alltid välkommen att ta kontakt med boendestödets enhetschef eller din biståndshandläggare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050