En mamma skjuter på en gunga som hennes barn sitter i. Gungorna är blåa och står i en stor sandlåda. I den högra kanten finns en hög häck och i bakgrunden ligger en stor vit byggnad och några träd.

Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn för skolungdom är en förlängd fritidsverksamhet före och efter skoldagen, under lov och studiedagar. Barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.

Vem kan få korttidstillsyn?

Skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Hur ansöker jag?

Vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om korttidstillsyn hos social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Vad kostar det?

Korttidstillsyn är kostnadsfri men du betalar utgifter för ditt barns mat och eventuella aktiviteter.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050