Två anställda har lagt armarna runt en boende, nu är det dags att kliva upp och äta frukost.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet som för den insatsberättigade möjliggör välbehövligt miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga får avlastning och vila.

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad kostar det?

Vistelsen kostar inget. Du betalar kostnaden för mat och eventuell för fritidsaktiviteter.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050