Personligt ombud - för psykiskt funktionshindrade

Personligt ombud vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning från 18 år och uppåt. Ett personligt ombud är fristående från myndigheter. Uppdraget som personligt ombud är slutfört när andras insatser fungerar.

Har du ett långvarigt psykiskt funktionshinder? Har du kört fast mellan olika instanser och myndigheter? Har du tappat kontrollen över ditt liv? Kanske kan ett personligt ombud hjälpa dig?

Ett personligt ombud:

 • är ditt ombud och arbetar på uppdrag av dig.
 • bistår dig så att du får stöd och den service du har laglig rätt till.
 • ser tillsammans med dig till att insatser från olika myndigheter samordnas.
 • har tystnadsplikt.
 • arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser.
 • arbetar med personer som inte är inne i ett pågående missbruk eller beroende

Så här arbetar vi:

 • På uppdrag av dig (klienten)
 • Utifrån ett uppbyggt förtroende
 • Som personligt stöd
 • Vi uppmanar myndigheterna till samverkan

Så här går du till väga för att få ett personligt ombud:

 • Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss.
 • Någon annan kan hjälpa dig att förmedla kontakten, men huvudsaken är att det är du som önskar personligt ombud och uttrycker det som en egen önskan.
 • Personligt ombud ersätter inte andra yrkesgruppers insatser, som god man, boendestöd, kontaktperson, personal från psykiatrin eller liknande. Du har rätt att få ett personligt ombud även om du redan har hjälp av någon av dessa.
 • Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten, men du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger med nya uppdrag

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Personligt ombud - Hudiksvall
  Patrick Lindblom
  0650-199 10
  0732--75 20 59

  Besöksadress:

  Brunnsgatan 4

  (Kulturskolan, Wallnersgården)

  824 52 Hudiksvall

 • Personligt ombud - Nordanstig
  Karin Pettersson
  070-661 32 03

  Besöksadress:

  Bållebergsvägen 5 B

  820 70 Bergsjö

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050