Edsbacka vård- och omsorgsboende. En beigefärgad byggnad med tegeltak som ligger i nittio graders vinkel. Utanför finns en stor parkeringsplats där det står flera bilar. Ute på gården finns buskar och träd. Den ljusblåa himlen är nästan molnfri.

Edsbacka vård- och omsorgsboende

Edsbacka är ett vård- och omsorgsboende i Enånger med centrum på framsidan och landsbygden på baksidan. Vi har en vacker utemiljö som man kan avnjuta när som helst, både i sällskap men även ensam. Dörren står öppen för att kunna gå ut och in, som man vill. Vi har också många sittplatser och paviljonger där man kan sitta i. Därför är vi ute så mycket som möjligt under sommarhalvåret.

Edsbacka äldreboende har 28 lägenheter fördelade på två plan. Vi har personal dygnet runt, dessutom finns en enhetschef, en administratör och en sjuksköterska. Vi vill skapa en trygg och trevlig miljö, bibehålla det friska och vara lyhörda för boendes och anhörigas önskemål och behov. Vi försöker hela tiden förbättra vårt arbete och vi försöker anpassa vården och omsorgen så individuellt som möjligt.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra sköra äldre.

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att några av personalen är huvudansvariga för att i största möjliga mån, hjälpa dig med dusch, vid behov beställa tid för fotvård, hårklippning etc. Du ska kunna vända dig till dem om du undrar över något och de ska se till att du har det så bra som möjligt. Det är också till dem som anhöriga ska kunna vända sig till om det är något.

Våra lägenheter

Lägenheterna är 37 m2 med köksutrustning och stort badrum. Du har tillgång till förråd. Du hyr lägenheten med eget kontrakt. Ytterdörrarna har kodlås.

Hälso- och sjukvård

Vi har egna sjuksköterskor. Läkare från primärvården kommer en gång i veckan. Arbetsterapeut och fysioterapeut kommer också en gång i veckan, men finns också tillgängliga vid behov.  

Vi gör en vårdplanering/genomförandeplan så fort som möjligt då någon flyttar in. Naturligtvis så blir man tillfrågad om man önskar ha den och om man vill ha anhörig med på den. Vi träffas då för att gå igenom det som känns viktigt för att kunna ge en god och individanpassad vård och omsorg.

En gång i månaden har vi omvårdnadsträff. Närvarande på dem är personal, sjuksköterska, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut. På dem följer vi upp hur den enskilde mår, både medicinskt, socialt och funktionsmässigt.

Aktiviteter

Vi har minst en schemalagd aktivitet varje vecka. Det är en av personalen som har det på sitt schema. Hen brukar hitta på många olika aktiviteter som t ex utflykter av diverse slag, önskelunch, manikyr, gymnastik, promenader, spel, pratstunder med fika, filmvisning etc. Det är mycket uppskattade aktiviteter och hon försöker tillgodose var och ens önskemål.

Naturligtvis så sker det också andra aktiviteter. Det kan vara spela spel, baka kaka och fika m.m.

Edsbacka har också en Brukarinlytandegrupp. De planerar för vad som ska erbjudas då det gäller underhållning och fester för de som bor här. Det är musikkvällar, andra underhållningar, surströmmingsfest, grillfest för både de som bor här och deras anhöriga, höstfest då vi tillsammans har tagit upp den egenodlade potatisen. Vi försöker också att ordna något speciellt till årets storhelger. På julafton kommer alltid tomten hit med något paket till alla. Vi har ett nära samarbete med förskolan i Enånger. Vid påsk så kommer de hit utklädda och sjunger för oss, i maj månad så har de hattparad och kommer då också hit och sjunger. Förskolan ordnar årlig midsommarfest som vi alltid är inbjuden till.  

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Om du avbeställer mat på grund av resa senast två dygn innan eller blir inlagd på sjukhus dras betalar du inget för din redan förbeställda mat. Vi kan tillhandahålla förbrukningsmaterial som tvättmedel, toalettpapper och pappershanddukar, som kan debiteras med faktura.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Du kan teckna ett abonnemang på förbrukningsartiklar.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050