Edshammars vård- och omsorgsboende. En tegelbyggnad med svart plåttak. Vissa av fönstren har rödvitrandiga markiser utfällda. Ute på gården finns en stor gräsmatta med vit flaggstång, buskar, bänkar, stolar och bord där man kan sitta.

Edshammars vård- och omsorgsboende

Edshammar ligger i centrala Delsbo i direkt anslutning till apotek och hälsocentral. Vi har en alldeles unik trädgård designad och uppförd av lokala konstnärer och hantverkare.

Vi som arbetar på Edshammar vill bidra till att skapa en trygg och trivsam miljö för dig bor här. Vi vill bibehålla det friska hos dig och är lyhörda för dina och dina närståendes önskemål och behov.

Det finns tillgång till personal dygnet runt.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra sköra äldre.

Kontaktman

Alla som bor på Edshammar har rätt till en kontaktperson i personalgruppen. Din kontaktperson har ett speciellt ansvar för att du skall trivas och må bra.

Våra lägenheter

Edshammars äldreboende har 32 lägenheter fördelade på två plan. Lägenheterna har köksutrustning och stort badrum. Till varje lägenhet finns ett förråd. Du hyr lägenheten och har eget kontrakt. För allas säkerhet har ytterdörrarna kodlås.

Hälso- och sjukvård, personal

Vi har egna sjuksköterskor. Det finns tillgång till läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vidare finns en enhetschef och en administratör.

Aktiviteter

Olika aktiviteter utförs på respektive grupp samt i Edshammars samlingssal. Musik, bingo, filmvisning är några av aktiviteterna. På Edshammar finns en Öppen träffpunkt, en social mötesplats måndag, onsdag och fredag med olika evenemang som arrangeras med lokala ideella föreningslivet.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Om du avbeställer mat på grund av resa senast två dygn innan eller blir inlagd på sjukhus dras betalar du inget för din redan förbeställda mat. Vi kan tillhandahålla förbrukningsmaterial som tvättmedel, toalettpapper och pappershanddukar, som kan debiteras med faktura.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Edshammars äldreboende

  Björkgatan 1
  824 70 Delsbo

  Enhetschef
  Telefon: 0650-199 29
  E-post: siv.larsson-sten@hudiksvall.se

  Administratör
  Telefon: 0650-199 50

  Avdelning 1
  Telefon: 0650-199 31

  Avdelning 2
  Telefon: 0650-199 32

  Avdelning 3
  Telefon: 0650-199 34

  Avdelning 4
  Telefon: 0650-199 34

  Avdelning 5
  Telefon: 0650-199 35

   

  Avdelning 6
  Telefon: 0650-199 36


  Korttids
  Telefon: 0650-199 36

  Sjuksköterska
  Telefon: 0650-199 27

 • Servicecenter

  servicecenter@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Hudiksvalls kommun

  Servicecenter

  Trädgårdsgatan 4

  824 80 Hudiksvall

  Läs mer om Servicecenter

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050