Tryggebo vård- och omsorgsboende. Två tegelbyggnader med gulvit fasad i 90 graders vinkel och tegeltak. Entrén är vitmålad och har ett litet vitt tak. Till vänster om entrén står några cyklar i ett cykelställ. Ute på gården finns en asfalterad vändplan, en stor gräsmatta med ett litet lusthus på. Runt lusthuset växer blommor och buskar. En tjej som sitter i rullstol och en kille tittar in i lusthuset.

Tryggebo vård- och omsorgsboende

Tryggebo vård- och omsorgsboende har 51 lägenheter fördelade på fem avdelningar. Vi har personal dygnet runt, dessutom finns två enhetschefer och en assistent.

Vi vill skapa en trygg och trevlig miljö, bibehålla det friska och vara lyhörda för boendes och anhörigas önskemål och behov.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra sköra äldre.

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att två personer är huvudansvariga.

Våra lägenheter

Lägenheterna är 37 m².

2 med köksutrustning och stort badrum. Du har tillgång till förråd. Du hyr lägenheten med eget kontrakt. Ytterdörrarna har kodlås. Hälso- och sjukvård.

Vi har egna sjuksköterskor. Läkare från primärvården kommer en gång i veckan. Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Aktiviteter

Vi brukar hitta på någor trevligt tillsammans, som promenader och underhållning. Kyrkan kommer en gång i veckan.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Om du avbeställer mat på grund av resa senast två dygn innan eller blir inlagd på sjukhus dras betalar du inget för din redan förbeställda mat. Vi kan tillhandahålla förbrukningsmaterial som tvättmedel, toalettpapper och pappershanddukar, som kan debiteras med faktura.

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Du kan teckna ett abonnemang på förbrukningsartiklar.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Tryggebo äldreboende

  Besöksadress: Centralgatan 8-10, Iggesund

  Enhetschef
  Telefon: 0650-198 21
  Telefon: 0650-198 29
  Administratör
  Telefon: 0650-198 22

 • Servicecenter

  servicecenter@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Hudiksvalls kommun

  Servicecenter

  Trädgårdsgatan 4

  824 80 Hudiksvall

  Läs mer om Servicecenter

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050