God man eller förvaltare

Vem kan få god man eller förvaltare?

Om du av någon anledning behöver hjälp med att bevaka dina rättigheter, förvalta din egendom eller sörja för din person kan du ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare.

Vad kan du få hjälp med?

Det kan handla om att sköta ekonomin, se till att du har ett bra boende, god omvårdnad och hög livskvalitet samt bevaka att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

En god mans eller förvaltares uppgift är att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Du kan till exempel få hjälp av hemtjänsten med personlig omvårdnad som till exempel måltider, hygien och promenader.

Kan beslut om god man eller förvaltare upphöra?

Om du inte längre vill ha en god man vänder du dig till tingsrätten som beslutar om detta.

Beslut om förvaltare kan upphöra om det är tydligt att det inte längre är nödvändigt. Ibland kan du istället få en god man om det finns behov av det. Även i dessa fall är det tingsrätten som fattar beslut.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

God man eller förvaltare är en vanlig person utan speciell utbildning. Som god man eller förvaltare ha man ha kunskaper om hur samhället fungerar och förmåga att ta reda på de förmåner eller bidrag som kan bli aktuella för den person som får stöd.

Många gånger kan en anhörig fungera bra som god man men ibland är det lämpligare med en utomstående.

Innan man får bli god man eller förvaltare kontrollerar kommunen om personen är lämplig.

Vad kostar det att ha god man eller förvaltare?

God man och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för nödvändiga utgifter.  Att ha god man eller förvaltare brukar kosta mellan 6 000- 12 000 kronor per år.  

Det normala är att du betalar arvodet till din gode man eller förvaltare. Den som har låga inkomster och tillgångar kan få arvodet betalat av kommunen.

Hur ansöker jag om god man eller förvaltare?

Du själv eller någon anhöring kan ansöka till tingsrätten om god man eller förvaltare.

Om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med en god man eller förvaltare ska du kontakta överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden skickar då en kopia av klagomålet till gode mannen eller förvaltaren och begär samtidigt in ett yttrande från denne. Om situationen inte förbättras efter detta kan man begära att få byta sin gode man eller förvaltare.

Du kan överklaga beslut

Om du inte är nöjd med överförmyndarnämndens beslut kan du överklaga. Det gör du genom att skriva till överförmyndarnämnden inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. I överklagan ska stå vilket beslut du överklagar, varför du är missnöjd och vilka ändringar du önskar. Adressen hittar du här intill till höger.

När överförmyndarnämnden fått in överklagan görs en bedömning om nämnden anser att beslutet ska ändas. Om nämnden inte ändrar sitt beslut överlämnas överklagan till Tingsrätten som gör en ny bedömning och fattar beslut.

Du kan klaga hos länsstyrelsen

Länsstyrelsen Dalarna har tillsyn över överförmyndarverksamheten. Det innebär att länsstyrelsen med jämna mellanrum gör inspektioner hos oss och kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Om du vill framföra klagomål på en överförmyndare eller överförmyndarnämnden kan du vända dig till Länsstyrelsen Dalarna.

Myndigheters anmälan om god man eller förvaltare

Om du arbetar inom till exempel socialtjänst, äldreomsorg, psykiatrin eller sjukvården och får kännedom om någon som är i behov av hjälp med att "bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person" ska du anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden. Det gör du via vår e-tjänst.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndarnamnden@hudiksvall.se

  Växel: 0650-190 00

  Besöksadress: Trädgårdsgatan 4

  Postadress:
  Hudiksvalls kommun
  824 80 Hudiksvall

  Träffas säkrast per telefon:
  Tisdagar kl 10-12
  Onsdagar kl 10-12
  Torsdagar kl 14-16
  Besök endast på bokade tider enligt överenskommelse.

 • Servicecenter

  servicecenter@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Hudiksvalls kommun

  Servicecenter

  Trädgårdsgatan 4

  824 42 Hudiksvall

  Läs mer om Servicecenter

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050