Avgifter för insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Korttidsvistelse

Förbrukningsartiklar samt tillgång till telefon ingår i dygnspriset vid korttidsvistelse.

Korttidsvistelse för vuxna

Matavgift 2-mål

81 kr per dygn

Matavgift 3-mål

121 kr per dygn

 

Korttidsvistelse för barn och ungdom

Matavgift 2-mål

71 kr per dygn

Matavgift 3-mål

94 kr per dygn

 

Korttidstillsyn

Förbrukningsartiklar samt tillgång till telefon ingår i dygnspriset vid korttidstillsyn.

Korttidstillsyn ungdom

Matavgift 2-mål

71 kr per dygn

Matavgift 3-mål

94 kr per dygn

Matavgift mellanmål

21 kr per dygn

 

Boende med extern placering

Matavgift för 2-3 mål (frukost och middag, samt
lunch och mellanmål på helgerna)

2 333,77 kr per månad


Matavgift 3-mål

3 476,53 kr per månad

Förbrukningsartiklar, inkl. moms

215 kr per månad

Hyra vid extern placering

2 183,29 kr per månad

 

Kommunal hemsjukvårdsavgift

Kommunal hemsjukvårdsavgift

327 kr per månad

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050