Avgifter för insatser inom socialtjänstlagen

Om du bor hemma

Omvårdnad och service faktureras per beviljad timme.

Ingår i maxtaxan


273,71 kr per timmeTrygghetstelefoni - ingår i maxtaxan

233 kr per månad

Kommunal hemsjukvård - ingår i maxtaxan

327 kr per månad

 

Om du bor på vård- och omsorgsboende

Omvårdnad och service - ingår i maxtaxan

2 125,35 kr per månad

Matkostnad 3-mål

3 476,53 kr per månad

Förbrukningsartiklar, inkl. moms

215 kr per månad

 

Om du vistas på korttidsboende eller växelvårdsplats

Omvårdnad och service - ingår i maxtaxan

70,85 kr per dygn

Matkostnad 3-mål

115,88 kr per dygn

Förbrukningsartiklar

10 kr per dygn

Totalt kr per dygn

196,73 kr per dygn

 

Matavgifter

Matavgift vid matdistribution, momsfritt

64 kr per portion

Matavgift för lunch som hämtas, inkl. moms

64 kr per portion

Matavgift för matgäster vid servering i matsal,
inkl. moms

77 kr per portion


 

Övriga avgifter

Dagverksamhet, inkl. moms

90 kr per tillfälle

Trygg hemgång

Avgiftsfritt

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050