Volontärbesök

En volontär är en person som gör en frivillig insats och bidrar till att skapa trivsel, trygghet och gemenskap för någon annan. Vill du ha besök av en volontär? Kontakta oss på Volontär Glada Hudik, så hjälper vi dig!

Att ta emot en volontär kan innebära: 

  • En stunds sällskap i hemmet
  • Promenader
  • Högläsning av tidning eller bok
  • Kunskapshjälp inom något område
  • Sällskap vid gruppverksamheter och evenemang

Vill du ha besök av en volontär?

Kontakta oss på Volontär Glada så förmedlar vi kontakten. Insatser från en volontär kostar inte något. 

Bra att veta

När du får besök av en volontär ersätter det inte annat arbete som utförs av utbildad och avlönad hemtjänstpersonal.

En volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt utan betalning.

Samarbete med ideella aktörer och föreningsliv

För oss i Volontär Glada Hudik är det viktigt och önskvärt att samarbeta med frivilligorganisationerna i Hudiksvalls kommun. Syftet med en kommunal volontärverksamhet är inte att konkurrera med de organisationerna som bedriver frivilligverksamhet.

Vid samarbete mellan Volontär Glada Hudik och föreningslivet har Volontär Glada Hudik en policy. För oss är det viktigt att de föreningar som tar emot volontärer ska:

  • vila på demokratiska grunder och värderingar om alla likas värde oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller religion.
  • vara etablerad och organiserad på så vis att föreningen har ett medlemsunderlag samt kan uppvisa stadgar.
  • I stadgarna ska det framgå att föreningen har ett demokratiskt förhållningssätt och där dess målsättning, syfte samt ändamål vilar på grunden om allas lika värde.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050