Hemtjänst

Närbild på en boende som sitter och äter frukost. På bordet finns en blå djuptallrik, vit kaffekopp med fat, en blå assiett med mjukt bröd, på brödet ligger en ostskiva. Vid bordet sitter även en anställd i sina rosa och vita arbetskläder.

Hemtjänst kan ge dig möjlighet att bo kvar hemma även om du behöver stöd och omsorg.

Du kan till exempel få hjälp med:

  • hygien
  • toalettbesök
  • promenader
  • måltider
  • inköp
  • tvätt
  • städning.

Kan jag få hjälp när som helst på dygnet?

Ja, behöver du hjälp på kvällar och nätter så kan du få det.

Vem kan få hemtjänst?

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Länk till sida fär att läsa mer om att ansöka

Vad händer när jag fått min ansökan beviljad?

När du har fått din ansökan beviljad gör du tillsammans med personalen en genomförandeplan inom 14 dagar från det att insatserna har påbörjats. Där bestämmer ni tillsammans hur det ska fungera hemma hos dig. Om du vill kan anhöriga också delta i mötet.

Hur gör jag om jag behöver avbeställa insatser tillfälligt?

Om du inte vill ha de planerade insatserna utförda ansvarar du för att meddela din hemtjänstgrupp så snart som möjligt. Du behöver göra avbokningen senast fem dagar innan för att du ska kunna få en reducerad avgift. Har du nått maxtaxan är det inte säkert att en avbokad insats förändrar din avgift.

Om ingen avbokning skett kommer du att debiteras för insatsen. Meddela din hemtjänstpersonal när du inte vill ha insatser utförda samt gärna anledning. Vid akut sjukhusvistelse sker avbokning automatiskt.

Kan jag välja om jag vill ha kommunal hemtjänst eller hemtjänst via en privat utförare?

Du som beviljats hemtjänst har i vissa fall möjlighet att välja om den kommunala hemtjänsten eller en privat aktör ska utföra dina hemtjänstinsatser, beroende på om det finns en privat aktör som är aktiv där du bor.

Läs mer om valbara hemtjänstutförare:

Valbara hemtjänstutförare

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Länk till sida om avgifter

Vad händer om jag inte kan bo kvar hemma?

Om du har så omfattande behov av stöd, omvårdnad och service att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer om våra vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboenden