Hemtjänst

Närbild på en boende som sitter och äter frukost. På bordet finns en blå djuptallrik, vit kaffekopp med fat, en blå assiett med mjukt bröd, på brödet ligger en ostskiva. Vid bordet sitter även en anställd i sina rosa och vita arbetskläder.

Hemtjänst kan ge dig möjlighet att bo kvar hemma även om du behöver stöd och omsorg.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Behöver du hjälp på kvällar och nätter kan du få det. Du kan till exempel få hjälp med:

  • hygien
  • toalettbesök
  • promenader
  • måltider
  • inköp
  • tvätt
  • städning

Vad kostar hemtjänsten?

Du som har hemtjänst betalar en avgift per timme. Avgiften för hemtjänst ingår i maxtaxa. Det innebär att du inte betalar mer än maxtaxa oavsett hur många timmar hemtjänst du har haft under en månad. Mer information och avgifter och maxtaxa för hemtjänst hittar du här:

Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du ansöker via vår blankett:

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

När du har fått din ansökan beviljad gör du tillsammans med personalen en genomförandeplan inom 14 dagar från det att insatserna har påbörjats. Där bestämmer ni tillsammans hur det ska fungera hemma hos dig. Om du vill kan anhöriga också delta i mötet.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Äldre.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten

Hur gör jag om jag behöver avbeställa hemtjänstinsatser tillfälligt?

Om du inte vill ha de planerade insatserna utförda ansvarar du för att meddela din hemtjänstgrupp så snart som möjligt.

Inga avdrag på avgiften görs vid avbokning av planerade insatser. Avdrag på avgiften sker endast vid sjukhusvistelse, från dag två. Observera att om du har nått maxtaxa är det inte säkert att en avbokad insats förändrar din avgift.

Kan jag välja om jag vill ha kommunal hemtjänst eller hemtjänst via en privat utförare?

Du som beviljats hemtjänst har i vissa fall möjlighet att välja om den kommunala hemtjänsten eller en privat aktör ska utföra dina hemtjänstinsatser, beroende på om det finns en privat aktör som är aktiv där du bor.

Information om valbara hemtjänstutförare:Valbara hemtjänstutförare

Vad händer om jag inte kan bo kvar hemma?

Om du har så omfattande behov av stöd, omvårdnad och service att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Information om våra vård- och omsorgsboenden:Vård- och omsorgsboenden