Valfrihet inom hemtjänsten

Hudiksvalls kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att du som beviljats hemtjänst själv har möjlighet att välja vem som ska utföra dina hemtjänstinsatser. Du kan välja kommunen eller en privat utförare som kommunen godkänt och har avtal med. Syftet är att du ska få ökat inflytande och kunna välja den utförare som passar dig bäst. 

Hur väljer jag?

Alla hemtjänstutförare som är godkända av kommunen presenteras här nedan samt på informationsblad som du kan få av Social- och omsorgsförvaltningens handläggare. Du kan även kontakta utförarna för att få mer information eller besöka deras hemsida.

Eftersom de privata utförarna själva väljer vilka geografiska områden de ska verka inom kan valmöjligheterna se olika ut i olika delar av kommunen. Du kan bara välja en utförare som är verksam i området där du bor.

Oavsett vilken utförare du väljer är det kommunens handläggare som beslutar om vilken hjälp du har rätt att få. När du bestämt dig för vilken utförare du vill välja meddelar du detta till Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Valbara hemtjänstutförare

Vad händer om jag inte väljer?

Om du inte aktivt själv väljer utförare går uppdraget till kommunen som utförare.

Hur gör jag om jag vill byta utförare?

När du bestämt dig för vilken utförare du vill byta till, meddelar du Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Social- och omsorgsförvaltningens handläggare informerar din nya och din gamla utförare om bytet. Du kan byta utförare när och hur ofta du vill. Du behöver inte tala om varför du vill byta. Du får din nya utförare inom sex dagar och du har kvar din gamla utförare tills den nya börjar.

Nattbesök

Privata utförare väljer själva om de vill utföra nattbesök, annars utförs det av kommunen.

Tilläggstjänster

En privat utförare kan erbjuda så kallade tilläggstjänster som till exempel storstädning, snöskottning eller gräsklippning. Det är tjänster som inte ingår i ditt biståndsbeslut och som du som kund köper och betalar för själv.

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du har.

Mer information och avgifter och maxtaxa för hemtjänst hittar du här:

Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet

Jämförelsetjänst

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Äldreguiden innehåller uppgifter från både undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård".

äldreguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta kommunens LOV-samordnare, 0650-383 68.