Ställ frågor om LOV

STÄLL FRÅGA
Här kan du ställa frågor och lämna synpunkter till Hudiksvalls kommun ang Lagen om valfrihetssystem (LOV).