Presentation - Hudiksvalls kommun, Iggesund

Utförarens namn

Iggesunds hemtjänst

Kontaktuppgifter

  • Besöksadress: Centralgatan 8
  • Postadress: 825 31 Iggesund
  • Utdelningsadress: Social- och omsorgsförvaltningen Hudiksvalls kommun
  • Postadress 824 80 Hudiksvall
  • Telefonväxel: 0650-190 00

social.omsorg@hudiksvall.sehudiksvall.se

  • Telefon enhetschef: 0650-198 29
  • Telefon administratör: 0650-198 22

Kort om utföraren

Iggesunds hemtjänst erbjuder hemtjänst och svarar på trygghetslarm dygnet runt. Vi kvalitetssäkrar med ITstöd i planeringen, dokumentation och har mobil insatsregistrering. Det innebär att du och dina anhöriga direkt kan få besked om insatsernas utförande.

Vi verkar i följande geografiska områden

Iggesund hemtjänst verkar i Hudiksvalls kommun på adresser med postnummer 825 30, 825 31, 825 32 och 825 91

Verksamhetens mål och inriktning

  • Vi vill verka för att du ska få möjlighet att kunna bo kvar hemma.
  • Vi har som kommun lång erfarenhet av att utföra hemtjänst.
  • Vi är alternativet som ger hemtjänst dygnet runt och vill vara det bästa alternativet för dig.

Så här arbetar vi med kvalitet

Det är viktigt för oss att du känner dig delaktig och har inflytande på hur dina insatser ska utföras, det gör vi tillsammans med dig när vi upprättar en genomförandeplan.

Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och alla ska bemötas respektfullt. Det är viktigt för oss att vi står för vad vi säger och att våra tjänster har god kvalitet. Vi arbetar strukturerat med synpunkter för att ständigt utveckla oss och därmed skapa en omsorg som ligger i framkant.

Personal och kompetens

De flesta av våra medledare har lång erfarenhet och utbildning. Alla som blir anställda för längre vikariat och fasta tjänster har vård- och omsorgsutbildning. Flera medledare har utbildning inom demensvård, rehabilitering, vård vi livets slut, psykiatri och kost.