Presentation - Hudiksvalls kommun, Södra

Hemtjänsten Södra utför hemtjänstinsatser och svarar på trygghetstelefon. Vi kvalitetssäkrar med IT-stöd i planering, dokumentation och har mobil insatsregistrering. Det innebär att Du och dina anhöriga direkt kan få besked om insatsernas utförande.

Vi verkar i följande geografiska områden

Hemtjänsten Södra verkar i Hudiksvalls centralort

Verksamhetens mål och inriktning

  • Vi erbjuder Dig individuellt stöd i vardagen. Du ska känna Dig nöjd och trygg med våra tjänster.
  • Vi finns för Dig!
  • Vi har alltid Dig i fokus för att kunna ge Dig de bästa förutsättningar till ett gott och värdigt liv.
  • Vi är alternativet som utför hemtjänst dygnet runt och vi vill vara det bästa alternativet för Dig.

Så här arbetar vi med kvalitet

Det är viktigt för oss att Du ska känna Dig delaktig och ha inflytande över hur dina insatser ska utföras, därför gör vi en Genomförandeplan tillsammans med Dig.

Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och alla ska bemötas respektfullt. Det är viktigt för oss att vi står för vad vi säger och att våra tjänster har god kvalitet. Vi arbetar strukturerat med synpunkter för att ständigt förbättra verksamheten och därmed skapa en omsorg som ligger i framkant.

Personal och kompetens

Många av våra medarbetare har lång erfarenhet samt vård- och omsorgsutbildning. Personalen är både män och kvinnor samt med kulturell mångfald. Flera medarbetare har utbildning inom demens, rehabilitering, vård vid livets slutskede, psykiatri, kost och många kan även hjärt-lungräddning och har genomgått säkerhetsutbildning.