Matsedlar för vård- och omsorgsboenden samt matdistribution

Person hackar lök.

Kostenhetens kök lagar med stort engagemang god och näringsrik mat till våra vård och omsorgsboenden och till kunder med matdistribution. Här hittar du till matsedeln för respektive verksamhet.