Föreläsning: Vad är modernitet? Historiska perspektiv på vår världs utveckling

Mats Persson, professor emeritus vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet föreläser.

De senaste 300 årens utveckling har inneburit en dramatisk omvandling av mänskliga livsvillkor. Föreläsningen ger en översikt av modernitetens historia i ekonomiskt, politiskt och idéhistoriskt avseende. Dessutom görs några fördjupningar som belyser hur ett antal aktuella problem uppstått.

  • Föreläsning tisdag den 23 januari kl.15.00, Hela livet Patricia.
  • För medlemmär gratis entré, icke medlemmär, i mån av plats, 100 kr.
  • Fika 40 kr.

Se föreläsningen live online

Webbsändningar - Hela livet - Hela livet

Logotyper för Senioruniversitetet och Folkuniversitetet.