Seniorvisning: Kniv-Kalles skatter - den funna och den försvunna

Kbiv-Kalle med sina knivar.

Klara Nygren, minoritetssamordnare, berättar om de resandes historia och visar utställningen Kniv-Kalles skatter - den funna och den försvunna.

I utställningen om Karl Fredrik Johanssons hantverk och liv visas föremål i huvudsak samlade av barnbarnet Lasse Johansson. Karl Fredrik, även kallad Kniv-Kalle, tillverkade resandeknivar- tjuringar på svensk romani – som idag eftertraktade och dyrbara samlarföremål med ett utmärkande formspråk.

Föremålen som visas i utställningen är konsthantverk i sin egen rätt, men de vittnar även om de resandes traditionella hantverk och handel och den sammanflätade historia som förenar minoritet och majoritet.

Datum, tid och plats

Fredag 24 maj kl 14.00 på Hälsinglands museum.

Information om evenemanget

Fika till självkostnadspris.

Seniorträffarna på Hälsingland museum är ett samarbete mellan Hela Livet och Hälsinglands museum.