Vård- och omsorgsboenden

En kvinna ur personalen, klädd i sina rosa och vita arbetskläder samtalar med en boende på en uteplats. De sitter på en bänk i skuggan under några träd.

När du inte kan bo kvar hemma längre kan du flytta till ett vård- och omsorgsboende, eller äldreboende som det ofta kallas. Där får du det stöd du behöver i vardagen.

Det händer att människor inte kan bo kvar hemma längre för att de har ett så pass omfattande behov av stöd, omvårdnad och service. Då finns det möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende, eller äldreboende som det ofta kallas. Där får du det stöd du behöver i vardagen. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad kostar det att bo på vård- och omsorgsboende?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för omvårdnad, hyra, mat och förbrukningsartiklar. Mer information och avgifter för vård- och omsorgsboenden hittar du här:

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsboenden

Hur ansöker jag om vård- och omsorgsboende?

Du ansöker via vår blankett:

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Äldre.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten

Får jag själv välja vilket vård- och omsorgsboende jag vill bo på?

Du har inte möjlighet att välja vilket boende du vill ha eftersom det beror på vad som finns ledigt, men vi försöker ta hänsyn till dina önskemål.