Ansök om vård- och omsorgsboende

När du inte längre har möjlighet att bo kvar i din bostad kan du ansöka om boende på ett särskilt boende för äldre.

Du ansöker via vår blankett:

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Får jag själv välja vilket boende jag vill bo på?

Du har inte möjlighet att välja vilket boende du vill ha eftersom det beror på vad som finns ledigt, men vi försöker ta hänsyn till dina önskemål.Våra särskilda boenden för äldre

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Äldre.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten