Forsagårdens vård- och omsorgsboende

Forsagårdens vård- och omsorgsboende. Altanen har trägolv med vitt staket. Nedanför altanen ligger en stor stenring på gräsmattan där blommor i olika färger är planterade.

Forsagårdens vård- och omsorgsboende har 37 lägenheter fördelade på fem avdelningar varav en är en demensavdelning. Vi har personal dygnet runt, dessutom finns en enhetschef, en samordnare och en administratör.

 Här bor personer som kan vara lite extra sköra. Därför ber vi dig att avstå från besök om du har minsta symptom för att inte riskera att smitta någon.

Vi har en trygg och trevlig miljö, vi arbetar för bibehålla det friska hos de som bor hos oss. Vi är lyhörda för de boendes och deras anhörigas önskemål och behov.

Vi försöker hela tiden förbättra vårt arbete och vi anpassar vården och omsorgen så individuellt som möjligt.

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att en person är huvudansvariga för den boendes sociala samvaro, kontakt med anhöriga.

Våra lägenheter

Lägenheterna är från 29 till 37 m² med köksutrustning och stort badrum. Du hyr lägenheten med eget kontrakt, och har tillgång till eget förråd. Ytterdörrarna har kodlås.

Hälso- och sjukvård

Vi har egna sjuksköterskor, läkare från primärvården kommer en gång i veckan. Arbetsterapeut och fysioterapeut kommer regelbundet en gång i veckan samt vid behov..

Aktiviteter

Vi brukar hitta på något trevligt tillsammans, som promenader, underhållning, bingo, bio, umgås ute i våra vackra trädgårdar, där vi även anordnar grillfester och andra aktiviteter.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Du kan teckna ett abonnemang på förbrukningsartiklar.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Kostnad och ansökan – vård- och omsorgsboende

Mer information kostnad och ansökan till vård- och omsorgsboende hittar du här:

Vård- och omsorgsboenden