Månsbackens vård- och omsorgsboende

Månsbackens vård- och omsorgsboende. Tegelbyggnader i nittio graders vinkel i beige färg och orangea tegeltak. På gaveln hänger orangeafärgade balkonger som har ett litet trekantigt tak ovanför sig. Ute på gården finns en liten asfalterad gångväg som svänger runt gaveln och löper in emot entrén. På gräsmattan finns flera sittgrupper, bland annat en rund uteplats med svarta möbler och ett litet vitt tak.

Månsbacken ligger i centrala Delsbo i vackra Dellenbygden. För oss är det viktigt att skapa en trivsam miljö och bibehålla det friska hos er hyresgäster samt vara lyhörda för era önskemål och behov. Vi har omvårdnadspersonal som arbetar dygnet runt. Närmaste busshållplats finns vid Delsbo torg.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra sköra äldre.

Läs mer om vad som gäller för besök på kommunens vård- och omsorgsboenden

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att två personer är huvudansvariga för din sociala samvaro, kontakten med anhöriga och städning av din lägenhet. Du och kontaktmannen planerar för hur just du vill ha det hos oss på Månsbacken. Denna planering gör vi senast två veckor efter att du flyttat in.

Våra lägenheter

På Månsbacken finns 38 lägenheter fördelade på två plan. 19 lägenheter har 2 rum och kök, övriga har 1 rum och kök i varierande storlek. Lägenheterna är utrustade med en liten köksdel, badrum med egen tvättmaskin och du har tillgång till förråd. Du hyr lägenheten med eget kontrakt. Ytterdörrarna har kodlås för allas säkerhet.

Hälso- och sjukvård

Det finns en verksamhetsansvarig enhetschef och en administratör. Vi har egna sjuksköterskor. Läkare från primärvården kommer en gång i veckan. Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Aktiviteter

Månsbacken har en egen samlingslokal ”glasgången” som är mycket uppskattad, vi får besök av Röda Korset varje vecka då vi vintertid träffas och umgås.

Personalen brukar ordna med fika, filmvisning, sittgympa, bingo m.m. Svenska kyrkan besöker oss med jämna mellanrum. På sommaren sitter vi ofta ute på vår fina uteplats och njuter av blommor och social samvaro.

Vi har även en uppskattad dagverksamhet tillsammans med Edshammars äldreboende som erbjuder aktiviteter tre dagar i vecken, allsång, bingo, högläsning och filmvisning.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Länk till sida om avgifter

Om du avbeställer mat på grund av resa senast två dygn innan eller blir inlagd på sjukhus dras betalar du inget för din redan förbeställda mat. Vi kan tillhandahålla förbrukningsmaterial som tvättmedel, toalettpapper och pappershanddukar, som kan debiteras med faktura.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Du kan teckna ett abonnemang på förbrukningsartiklar.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.