Rosenborgs vård- och omsorgsboende

 Rosenborgs vård- och omsorgsboende. Byggnaden har gulvitt tegel. Ovanför entrén står det Rosenborg med stora svarta bokstäver. Till vänster om entrén finns en liten altan i markplan med vitt staket. En bit till höger om entrén står det ett par gröna soptunnor. Ute på gården finns en asfaltplan, gräsmatta och ett stort träd som skuggar marken. Det är en fin sommardag.

Rosenborg ligger vackert beläget vid Tamms Kanal. Boendet är sommartid omgärdat av grönytor och lummiga träd. Vår personalgrupp är kompetent och erfaren och finns till hands dygnet runt.

 Här bor personer som kan vara lite extra sköra. Därför ber vi dig att avstå från besök om du har minsta symptom för att inte riskera att smitta någon.

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap, vilket innebär att två personer är huvudansvariga för dig och ditt boende. Inom 2 veckor från inflyttning inbjuds du och anhöriga till ett möte.

Då skrivs en Genomförandeplan, där dina önskemål och behov av vård och omsorg tas upp. Denna ska följas upp var 6 månad eller då behoven förändras.

Våra lägenheter

Rosenborg har 19 lägenheter fördelade på tre plan. Våra lägenheter har uteplats alternativt balkong. Vi har både lägenheter med 2 rum och kök och ett mindre antal lägenheter med 1 rum och kök. Det finns tillgång till förråd.

Du hyr lägenheten med eget kontrakt. Hur mycket du betalar beräknas utifrån bland annat din inkomst efter skatt. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan.

Hälso- och sjukvård

Vi har en sjuksköterska tillgänglig och ronder är inbokade med ansvarig läkare. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns med vid våra regelbundna omvårdnads-träffar men kommer även vid behov.

Aktiviteter

Vi har organiserade aktiviteter 2 gånger per vecka förutom utevistelse/promenader allt efter din förmåga och årstid. En gång i månaden ordnas Musikcafé med fika och underhållning och även gudstjänst en gång i månaden.

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Förbrukningsartiklar som till exempel tvättmedel, toapapper, hushållspapper, rengöringsmedel, soppåsar, diskmedel, haklappar, skyddshandskar, disktrasor och glödlampor ingår i avgiften.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Vad kostar det?

När du bor på ett särskilt boende för äldre betalar du för omvårdnad, hyra, mat och förbrukningsartiklar. Mer information och avgifter hittar du här:Taxor och avgifter för särskilt boende för äldre

Hur ansöker jag?

För att få boende behöver du göra en ansökan:Ansök om särskilt boende

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.Synpunkter och klagomål