Anhörigstöd

Vårdar och stöttar du någon i din närhet som är långvarit sjuk, är äldre, har psykisk ohälsa eller någon form av funktionsnedsättning? Det kan handla om fysisk, psykisk, intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du som anhörig kan behöva stöd för att må bra. Vi på Anhörigstöd finns här för dig.

Som anhörig kan du uppleva allt från stor frustration och trötthet till oro och uppgivenhet. Det kan också finnas ett tabu kopplat till dina känslor. Det blir kanske inte så mycket tid över för dig själv där du kan reflektera över din situation. Vi på Anhörigstöd finns här för att lyssna på dig som anhörig och erbjuda stöd. Vi fokuserar på dig och dina behov.

Hur kommer jag i kontakt med anhörigstöd?

Du kan ringa, skicka ett mejl eller fylla i vårt kontaktformulär.

Telefonnummer och mejladress hittar du under "Kontakt"

Vi på anhörigstöd är till för att stötta dig som är anhörig och som ger stöd, hjälp eller vård till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk, psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

​Anhöriga står för en stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan du som anhörig själv behöva stöd och återhämtning. Vi finns för att lotsa dig i det stöd som vi och andra organisationer och föreningar kan ge dig. Du kan vara anonym när du kontaktar oss och vi har tystnadsplikt.

Du är anhörig om du hjälper, stöttar eller vårdar någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan vara så att du känner stor oro för din närstående.

Du kan till exempel vara partner, familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Vi vänder oss till dig över 18 år.

Det finns ingen gräns för när du kan kontakt oss. För oss är inga frågor för små. Du som anhörig känner bäst själv när du vill ha stöd och i vilken omfattning.

Du kan vara anonym när du kontaktar oss och du förbinder dig inte till något.

Stödet utformas individuellt, och i möjligaste mån utifrån dina önskemål och behov.

Anhörigstöd kan ges tillfälligt eller mer regelbundet. Stödet kan till exempel vara ett eller flera samtal, att du ingår i en anhöriggrupp eller att du deltar i en må bra-satsning, exempelvis mindfullness.

Du som anhörig känner ofta bäst själv vilket stöd som skulle underlätta vardagen för dig. Vi på anhörigstöd har ett brett utbud för att du ska ha möjlighet att hitta något som passar dig:

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp har du möjlighet att träffa andra i en situation som liknar din. Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse kan kännas skönt. Samtalen i grupperna utgår vanligen från ett studiematerial.

Idag finns anhöriggrupper med inriktning mot demenssjukdom, Parkinsons sjukdom, NPF och äldre kvinnor utsatta för våld i nära relation. Möjlighet finns att starta upp grupper inom dessa eller andra områden.

Individuella stödsamtal

Vi erbjuder individuella samtal på flera sätt:

  • På telefon
  • Hos anhörigsamordnare
  • Pratpromenad

Vi är medmänniskor som lyssnar och kan ge tips om vart du kan vända
dig i frågor kring din närstående.

Föreläsningar

Varje termin anordnar vi föreläsningar inom olika teman i samarbete med föreningar och studieförbund. Tidigare har vi bland annat haft föreläsningar om ADHD, missbruk, demenssjukdomar med mera.

Må-bra-aktiviteter

Vi anordnar varje år någon form av må bra-aktivitet. Återhämtning i naturen, som till exempel skogsbad och mindfulness.

Mindfulness i grupp

Avslappning för att komma ner i varv. Vi genomför mindfulness-passet sittande på stol med enkla anpassade yoga och andningsövningar.

Mindfulness startar löpande under höst och vår. Lämna en intresseanmälan så blir du kontaktad innan start:

anhorigstod@hudiksvall.se0650-295 71

Sorgbearbetning i grupp

Denna åttaveckorskurs är till för anhöriga som genomgår eller har genomgått någon form av sorg, kris eller förändring i livet.

Sorgbearbetning startar löpande under höst och vår. Lämna en intresseanmälan så blir du kontaktad innan start:

anhorigstod@hudiksvall.se0650-195 26

Det stöd vi erbjuder är i huvudsak kostnadsfritt. Fika kan finnas till självkostnadspris.

Vi samarbetar med intresse- och frivilligorganisationer, församlingar, andra verksamheter inom kommunen, Region Gävleborg, studieförbund samt volontärer.

Anhörigstöd är en del av Förebyggande enheten. Vi samarbetar också med Hela Livet - rum för gemenskap som är Hudiksvalls kommuns arbete med att öka livskvalitet, främja hälsa och erbjuda social samvaro. Du som anhörig är välkommen att delta i aktiviteterna.

Länk för mer information om Hela Livet - rum för gemenskap

Prenumerera på senaste informationen från Anhörigstöd

Håll dig uppdaterad med den senaste informationen från Anhörigstöd genom att prenumerera på våra nyheter.

Hantera prenumeration

Aktuellt