Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Intresseanmälan - Handledning för dig som anhörig till närstående med svårare psykisk sjukdom

Personer som sitter och samtalar på en bänk

Att leva nära någon med psykisk sjukdom påverkar alla anhöriga. Att träffa andra och dela varandras erfarenheter är oftast en lättnad och det kan ge en känsla av att man inte är ensam. Nu finns en möjlighet för dig att under handledning av utbildad volontär och anhörigsamordnare träffa andra anhöriga i liknande situation.

Vi på Anhörigstöd kommer i samarbete med Schizofreniföreningen att starta en grupp under hösten 2023 och planerar att träffas cirka 10 gånger. Dag och tid är ännu inte satt.

Vi kommer att använda ett studiematerial, ”Prospect”, (grundare Dr Ken Alexander) som samlar engagemang och kunskap från 31 länder och berör ämnen som till exempel:

  • livet som anhörig
  • kunskap om sjukdomens olika faser
  • psykisk sjukdom i allmänhet
  • att hantera sorg

Lämna intresseanmälan

Du har nu möjlighet att lämna för intresseanmälan. Du är välkommen att göra intresseanmälan via e-post eller telefon: anhorigstod@hudiksvall.se0650-19526