Kurs för anhörig till närstående med svårare psykisk sjukdom

Vitsippor

Att leva nära någon med psykisk sjukdom påverkar alla anhöriga. Att träffa andra och dela varandras erfarenheter är oftast en lättnad och kan ge stöd och en känsla av att man inte är ensam. Kursstarten är i augusti.

Nu finns en möjlighet för dig att under handledning träffa andra anhöriga i liknande situation. Vi kommer att använda ett studiematerial, Prospect, (grundare Dr Ken Alexander) som samlar engagemang och kunskap från 31 länder och berör ämnen som till exempel:

  • livet som anhörig
  • psykisk sjukdom
  • att hantera sorg och stress
  • användbara färdigheter.

Tid och plats

  • Varannan torsdag med start 29 augusti, 9 träffar, klockan 15–17
  • Wallnersgården i Hudiksvall,1 tr upp

Anmälan och frågor

Kursen är kostnadsfri. Du är välkommen att ställa frågor och göra anmälan via e-post eller telefon:
anhorigstod@hudiksvall.se0650-19526