Demens - stöd för dig och dina anhöriga

Är du orolig över att ditt minne förändrats? Funderar du på om du eller någon anhörig börjar få demens? Har du eller någon i din närhet fått en demensdiagnos? Du står inte ensam! Hudiksvalls kommuns demensteam kan ge dig stöd.

Demenssjukdomar påverkar minne, tankeförmåga och andra kognitiva funktioner, vilket gör att demenssjukdomar även ingår i samlingsnamnet kognitiva sjukdomar.

Det är viktigt att få hjälp i ett tidigt skede. Du är varmt välkommen att bolla frågor och funderingar med kommunens demensteam.

Genom tidiga insatser kan vi:

  • hitta åtgärder som underlättar vardagen
  • arbeta förebyggande så att det inte behöver uppstå akuta situationer
  • kanske göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som möjligt
  • lotsa dig till exempelvis primärvården om det behövs.

Vilken hjälp kan jag få av demensteamet?

Teamet består av vårdbiträde, undersköterska, arbetsterapeut och sjuksköterska. Vi erbjuder flera olika insatser för att hjälpa dig som har en demenssjukdom. Vi kan även stötta dig som är anhörig eller vårdar en närstående med demenssjukdom.

Vi kan:

  • ge dig råd och stöd
  • etablera kontakt med exempelvis primär­vården
  • visa vilka insatser kommunen kan erbjuda dig och dina anhöriga och lotsa dig rätt.

Vi i demensteamet vill se till så att du får råd och stöd. För oss är inga frågor för små. Du känner bäst själv när du vill ha stöd och i vilken omfattning. Du kan uppleva allt från stor frustration och trötthet till oro och uppgivenhet. Det kan också finnas ett tabu kopplat till dina känslor. Det blir kanske inte så mycket tid över till dig själv där du kan reflektera över din situation.

Frågor och svar

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttre sig på olika sätt, beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Det finns många olika demenssjukdomar exempelvis Alzheimer.

Du kan alltid kontakta oss. För oss är inga frågor för små. Du känner bäst själv när du vill ha stöd och i vilken omfattning.

Du kan vara anonym när du kontaktar oss och du förbinder dig inte till något. Vi har också tystnadsplikt.