Budget- och skuldrådgivning

Behöver du hjälp för att få koll på din ekonomi? Klarar du inte av dina skulder? Har du kontakt med Kronofogden? Vänd dig till vår budget- och skuldrådgivare för att få budgetrådgivning eller skuldrådgivning.

Budget- och skuldrådgivning innebär att du får ekonomisk rådgivning utifrån dina förutsättningar och behov. Rådgivningen kan dels vara förebyggande för att undvika att du skuldsätter dig för mycket, dels hjälpa dig som har skulder att hitta en lösning på dina problem.

Vår budget- och skuldrådgivare kan ge dig information och råd för att till exempel:

Budgetrådgivning

  • gå igenom din vardagsekonomi
  • göra en budget
  • få en bättre balans i vardagsekonomin

Skuldrådgivning

  • se över dina skulder
  • försöka hitta en hållbar lösning.

Skuldsanering

  • informera om vad skuldsanering är
  • hjälpa dig att ansöka om skuldsanering
  • ge stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Vanliga frågor och svar

Nej, rådgivningen är kostnadsfri.

Ja, budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt

Skuldsanering är en möjlighet att bli skuldfri. Om du får ett beslut om skuldsanering betalar du under fem år så mycket du kan på sina skulder. Du får bara kvar så mycket att det precis räcker till det allra nödvändigaste, exempelvis mat och hyra. Efter fem år tas skulder och betalningsanmärkningar bort.

Du måste uppfylla skuldsaneringslagens krav, till exempel att du inte klarar att betala dina skulder utan de bara ökar.