Försörjningsstöd

Bild på stående sedlar

Socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resurser, och biståndet från socialtjänsten ska stärka den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Det innebär att om du inte kan försörja dig, har du rätt att ansöka till kommunen om försörjningsstöd.

Vem kan få försörjningsstöd?

Om du har gjort allt du kan för att försörja dig själv men fortfarande inte kan tillgodose dina grundläggande behov kan du ha rätt till försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd prövas individuellt.

Vad behöver jag uppfylla?

Om du är arbetslös måste du alltså stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete. Vid sjukdom behöver du kunna visa ett läkarintyg och rätten till sjukpenning ska i första hand utnyttjas.

Till vad kan jag få försörjningsstöd?

Du kan få stöd för:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • förbrukningsvaror
  • lek och fritid
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefoni.

Beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående. I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för bland annat bostad, hushållsel, internet, hemförsäkring och fackförenings- eller a-kasseavgift.

Även annat ekonomiskt stöd kan sökas utanför riksnormen till bland annat hälso- och sjukvård, hemutrustning, tandvård, begravningskostnader, flyttkostnader och glasögon.

Dessa kostnader ska kunna styrkas vid en eventuell kontroll.

Vad innebär en kontroll?

Slumpmässigt utvalda kontroller kommer att göras, kontroller kan även ske vid oklarheter i ansökan. Vid kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som lämnats in med ansökan, detta får du ytterligare information om i samband med att ansökan skickas in.

Hur beräknas försörjningsstödet?

Försörjningsstödet grundar sig i ditt behov och ekonomi hos den som söker. Beloppet minskas med hushållets inkomster av lön, barnbidrag med mera. Om det ingår flera personer i ditt hushåll läggs alla utgifter och inkomster ihop och hushållet bedöms som en ekonomisk enhet. För vuxna barn som bor kvar hemma räknar man på ett särskilt sätt.

Har du kapital eller andra tillgångar kan det påverka ditt försörjningsstöd. Till exempel pengar i fonder eller aktier, på banken, egen fastighet, bil, båt, husvagn, häst etc.

Hur mycket pengar kan jag få?

Regeringen fastställer varje år en norm som ska gälla för hela landet, den så kallade riksnormen. Regeringen beslutar då om hur stort bidrag olika hushåll kan få.

Summan beror bland annat på familjens storlek samt eventuella barns ålder. Om det finns särskilda skäl kan kostnaderna beräknas till ett högre belopp. Socialtjänsten får också - om det finns särskilda skäl - beräkna kostnaderna till en lägre nivå än riksnormen.

Läs mer om riksnormen på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får ni berätta för någon att jag har kontakt med er?

Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi bara får prata om dig eller din situation med annan enhet inom kommunens socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassorna, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten, i syfte att utreda din ansökan.

Om vi behöver kontakta någon annan i syfte att utreda din situation behöver vi först få ditt samtycke.

Hur söker jag försörjningsstöd?

För att ansöka om försörjningsstöd vänder du dig till social- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer om hur du söker försörjningsstöd

Om jag inte är nöjd med beslutet?

Du kan överklaga det beslut som du har fått.

Länk till sida för att läsa mer om hur du överklagar beslutet