Försörjningsstöd

Bild på stående sedlar

Om du har problem med pengar kan det finnas en möjlighet att ansöka om pengar från kommunens socialtjänst, det som även kallas försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. I Hudiksvalls kommun hanteras ansökningar av enheten Jobbcentrum. Här hittar du information om försörjningsstöd och hur du ansöker.

Försörjningsstöd är tänkt som ett tillfälligt ekonomiskt stöd tills du kan klara dig själv ekonomiskt. Stödet ska räcka till det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder och boende. Hur stort stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Försörjningsstödet är behovsprövat.

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du ha gjort allt du kan för att klara av din ekonomi. Rätten till försörjningsstöd prövas individuellt.

Via Jobbcentrum får du en coach och socialsekreterare som tillsammans med dig lägger upp en plan för hur du ska kunna ta steg mot att klara dig själv ekonomiskt.

Jobbcentrum – vägledning till jobb eller studier

Vem kan få försörjningsstöd?

För att kunna få försörjningsstöd ska du generellt:

 • ha fyllt 18 år och inte omfattas av föräldrarnas försörjningsansvar,
 • bo i Hudiksvalls kommun,
 • ha sökt andra bidrag och ersättningar som du har rätt till, som till exempel arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, föräldrapenning och sjukpenning.

Om du har pengar på banken eller andra tillgångar som till exempel aktier, fonder, bil eller sommarstuga som du kan sälja behöver du först använda de pengarna för att försörja dig.

För att ha rätt till försörjningsstöd behöver du också göra allt du kan för att i första hand försörja dig själv. Du behöver till exempel:

 • Aktivt söka arbete samt tacka ja till de arbeten du blir erbjuden.
 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa din planering.
 • Vara tillgänglig via telefon för eventuella arbetsgivare och se till att ditt CV och personliga brev är uppdaterat.
 • Ta stöd av din coach för att planera vad och hur du behöver göra för att kunna försörja dig själv.
 • Planera din ekonomi för att pengarna ska räcka utan försörjningsstöd om det är möjligt. Ta hjälp av budget- och skuldrådgivning vid behov.

Budget- och skuldrådgivning

Om du är sjuk och inte kan arbeta, kontakta hälso- och sjukvården för att upprätta en planering. Det är också viktigt att sjukvården utreder dina förutsättningar och hinder för rehabilitering, arbete eller annan ersättning från övriga socialförsäkringssystem. Det är också viktigt att du lämnar samtycke att din coach och socialsekreterare får samarbeta med vården i ditt ärende. Vi kan då upprätta en planering tillsammans med dig som är anpassad utifrån ditt hälsotillstånd.

Ansöka om försörjningsstöd

Du ansöker på olika sätt beroende på om det är för första gången du söker eller inte.

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd eller om det är mer än 3 månader sedan du senast ansökte behöver du ringa under telefontiden till Jobbcentrum innan du skickar in en ansökan. I samtalet gör vi en första bedömning. Det innebär att vi ställer frågor om din situation. Det kan vara frågor som:

 • Är du arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen?
 • Har du rätt till a-kassa?
 • Söker du aktivt arbete?
 • Är du föräldraledig? Har du i så fall ansökt om föräldrapenning?
 • Är du sjukskriven och har rätt till sjukpenning?

Vi samtalar med dig om dina rättigheter och skyldigheter i samband med att du ansöker om försörjningsstöd.

Uppgifter och underlag som vi behöver första gången du ansöker:

 • Ekonomisk översikt från de banker du eller ni är kunder i samt kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton.
 • Underlag, som till exempel fakturor och kvitton, för de utgifter du ansöker om.
 • Om du är sjukskriven behöver vi läkarintyg.
 • Om du är du arbetssökande behöver vi dokument från Arbetsförmedlingen (planering och aktivitetsrapport) samt lista över arbeten du sökt den senaste månaden.
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och lönespecifikationer för alla i hushållet för de senaste tre månaderna. Om du har slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg.
 • Hyreskontrakt, hyresspecifikation och kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna.
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning.
 • Sammanställning av kontrolluppgift eller deklarationens sida 1 och 4 från Skatteverket.
 • Barnens inkomster och tillgångar - underhållsstöd CSN.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Korrekt ifylld ansökan via e-tjänst

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga dem som en bild.

Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt.

Om du redan har kontakt med en socialsekreterare och det var mindre än 3 månader sedan du senast ansökte behöver du inte bifoga något alls. Det är däremot viktigt att du fyller i dina inkomster och utgifter korrekt, inte avrundade belopp. Du ska också spara alla underlag tills du har fått ett beslut eftersom din ansökan kan bli utvald för granskning. Om det framkommer att du har lämnat felaktiga uppgifter har socialtjänsten en skyldighet att utreda misstanke om bidragsbrott.

Du kan endast ansöka om ekonomiskt bistånd en gång per månad.

Hur gör jag om jag inte kan logga in i e-tjänsten?

Om du inte kan använda vår e-tjänst eller behöver hjälp med din ansökan och underlag kan du besöka Jobbcentrum så hjälper vi dig.

Vad händer efter jag gjort min ansökan?

I och med att du skriver under ansökan godkänner du att socialsekreteraren kontrollerar dina uppgifter med bland annat Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassorna, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten.

Din socialsekreterare går sedan igenom din ansökan samt övrig information som bekräftar att du har behov av och rätt till försörjningsstöd. Ibland kan socialsekreteraren behöva få ta kontakt med andra eller behöva se andra dokument.

Alla som får försörjningsstöd registreras i ett dataregister. Socialsekreteraren gör anteckningar om ditt ärende i din personakt i registret. Anteckningarna har du rätt att läsa.

Om du uppfyller kraven för försörjningsstöd beviljas du pengar. Om du inte beviljas pengar får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Om du är beviljad försörjningsstöd kommer du att kallas till ett möte med en coach på Jobbcentrum där ni tillsammans gör en planering om hur du kan komma tillbaka till egen försörjning. Kom ihåg att ta med din id-handling eller ditt pass så att du kan identifiera dig vid besöket.

Jobbcentrum – vägledning till jobb eller studier

Vanliga frågor och svar om försörjningsstöd

Det går inte att säga hur mycket pengar du kan få eftersom beloppet är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Regeringen fastställer varje år en norm som ska gälla för hela landet, den så kallade riksnormen. Regeringen beslutar då om hur stort bidrag olika hushåll kan få.

Summan beror bland annat på familjens storlek och eventuella barns ålder. Om det finns särskilda skäl kan kostnaderna beräknas till ett högre belopp. Socialtjänsten får också, om det finns särskilda skäl, beräkna kostnaderna till en lägre nivå än riksnormen.

Läs mer om riksnormen på Socialstyrelsens webbplats:

Riksnormen för försörjningsstöd (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan få stöd för till exempel:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • förbrukningsvaror
 • lek och fritid
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefoni.

I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för bland annat bostad, hushållsel, internet, hemförsäkring och fackförenings- eller a-kasseavgift.

Även annat ekonomiskt stöd kan sökas till bland annat hälso- och sjukvård, hemutrustning, tandvård, begravningskostnader, flyttkostnader och glasögon. Dessa kostnader ska kunna styrkas vid en eventuell kontroll.

Försörjningsstödet grundar sig i ditt behov och din ekonomi. Beloppet minskas med hushållets inkomster av lön, barnbidrag med mera. Om det ingår flera personer i ditt hushåll läggs alla utgifter och inkomster ihop och ditt hushåll bedöms som en ekonomisk enhet. För vuxna barn som bor kvar hemma räknar man på ett särskilt sätt.

Har du kapital eller andra tillgångar som till exempel pengar på banken, i fonder eller aktier, egen fastighet, bil, båt, husvagn, häst eller liknande kan det påverka ditt försörjningsstöd.

Nej, du behöver göra en ny ansökan för varje månad.

Ja. Om du behöver komplettera din ansökan kan du göra det och då använder du meddelandefunktionen i e-tjänsten. Där kan du också bifoga bilder och filer.

Vi gör slumpmässigt utvalda kontroller. Vi kan också göra kontroller om något är oklart i ansökan. Vid en kontroll måste du kunna bevisa de uppgifter som lämnats in med ansökan.

Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi bara får prata om dig eller din situation med annan enhet inom kommunens socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassorna, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten, i syfte att utreda din ansökan.

Om vi behöver kontakta någon annan i syfte att utreda din situation behöver vi först få ditt godkännande för det.

Du kan överklaga det beslut som du har fått. Läs mer om hur du överklagar:

Överklaga beslut från socialtjänsten