Söka försörjningsstöd

På den här sidan kan du läsa om att ansöka om försörjningsstöd, även kallat ekonomiskt bistånd.

Ring och boka tid för att träffa en socialsekreterare. I det samtalet med oss gör vi en första bedömning. Det innebär att vi ställer frågor om din situation. Det kan vara frågor som:

 • Är du arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlningen?
 • Har du rätt till a-kassa?
 • Söker du aktivt arbete?
 • Är du föräldraledig? Har du i så fall ansökt om föräldrapenning?
 • Är du sjukskriven och har rätt till sjukpenning?

Du får information om vilka uppgifter du behöver visa upp för att socialsekreteraren ska kunna bedöma om du har rätt att få försörjningsstöd.

Vad händer på det första mötet med er?

Vi samtalar med dig om dina rättigheter och skyldigheter i samband med att du ansöker om försörjningsstöd. Vi gör en planering tillsammans med dig om hur du kan komma tillbaka till egen försörjning. Du kan få hjälp direkt med att göra din ansökan.

Räcker det med att jag ansöker en gång?

Nej, du behöver göra en ny ansökan för varje månad.

Vilka uppgifter behöver jag lämna med min ansökan?

Beroende på om du söker för första gången eller inte ser kraven lite olika ut.

 • Ansökan ska vara ifylld med alla uppgifter.
 • Kontoutdrag för de tre senaste månaderna.
 • Underlag (fakturor, kvitton) för de utgifter du ansöker om.
 • Är du sjukskriven? Bifoga giltigt läkarintyg.
 • Är du arbetssökande? Bifoga en lista över sökta arbeten för den senaste månaden samt dokument från Arbetsförmedlingen (planering och aktivitetsrapport).

 • Ansökan ska vara ifylld med alla uppgifter.

Hur ansöker jag?

Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID. Är ni två som söker så ska ni båda signera ansökan med e-legitimation.

Har du skyddade personuppgifter?

Har du skyddade personuppgifter ska du inte använda vår e-tjänst utan ansöka via pappersblankett. Den kan du hämta på Jobbcentrum alternativt få hemskickad till dig. Ring då till oss så är de behjälpliga med detta. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd eller om det är mer än 3 månader sedan du senast ansökte måste du kontakta en socialsekreterare innan du skickar in e-ansökan. Detta gör du genom att ringa Socialtjänstens reception på telefonnr: 0650-195 50 där du får vidare information.

När du sedan ansöker ska du bifoga underlag som styrker de utgifter du ansöker om, exempelvis:

 • Inkomstspecifikation för samtliga i hushållet. Du din make, maka eller sambos inkomstspecifikation för de senaste tre månaderna.
 • Hyreskontrakt, hyresspecifikation och kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna.
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till.
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning.
 • Slutskattebesked och deklaration.
 • Ekonomisk översikt från de banker du eller ni är kunder i.
 • Kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton.
 • Barn/ungas inkomster och tillgångar - underhållsstöd CSN.
 • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Vid arbetslöshet – redovisa din planering med arbetsförmedlingen exempelvis med handlingsplan, jobbredovisning eller liknande.
 • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag.
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg.

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt. All personal på social- och omsorgsnämnden har tystnadsplikt.

Om du redan har kontakt med en socialsekreterare och det var mindre än 3 månader sedan du senast ansökte behöver du inte bifoga något alls. Det är däremot viktigt att du fyller i dina inkomster och utgifter korrekt, ej avrundade belopp. Du ska också spara alla underlag tills du har fått beslut, detta ifall din ansökan blir utvald för granskning. Om det vid en granskning framkommer att du har lämnat felaktiga uppgifter kan detta leda till en polisanmälan om bidragsbrott.

Du kan endast ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst en gång per månad.

Ja. Om du behöver komplettera din ansökan kan du göra det och då använder du meddelandefunktionen i e-tjänsten, där du även kan bifoga bilder och filer.

Om du inte kan logga in i e-tjänsten eller har frågor hur den ska fyllas i kan du ta kontakt med vår reception, du hittar kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Det går också bra att besöka Jobbcentrum.

Jobbcentrum – vägen till jobb eller studier

Vad händer sen?

 1. I och med att du skriver under ansökan godkänner du att socialsekreteraren kontrollerar dina uppgifter med bland annat Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassorna, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten.
 2. Din socialsekreterare går igenom din ansökan samt övrig information som styrker att du har behov av samt rätt till försörjningsstöd. Ibland behöver också socialsekreteraren begära att få ta andra kontakter eller behöver se andra dokument.
 3. Alla som får försörjningsstöd registreras i ett dataregister. Socialsekreteraren gör anteckningar om ditt ärende i din personakt i registret. Anteckningarna har du rätt att läsa.
 4. Om du uppfyller kraven för försörjningsstöd beviljas du pengar. Om du inte beviljas pengar får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.