Ekonomiskt stöd

Alla som bor i Hudiksvalls kommun kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Socialtjänstens arbete grundar sig huvudsakligen på bestämmelserna i Socialtjänstlagen och vänder sig till människor som av skilda anledningar behöver hjälp.

Det kan handla om tillfälligt ekonomiskt stöd, problem med missbruk eller frågor som rör barn och ungdomar.

Behöver du stöd eller hjälp?

Ta kontakt med socialtjänsten för samtal och diskussion tillsammans med en socialsekreterare.

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att socialsekreteraren eller annan personal som huvudregel har tystnadsplikt och får inte lämna ut några uppgifter till någon annan myndighet eller utomstående person.

God man, förmyndare och förvaltare

Om du på grund av till exempel funktionsnedsättning har svårt med kontakten med myndigheter eller att sköta din ekonomi kan du få hjälp av en god man, förmyndare eller en förvaltare. Vänd dig till överförmyndarverksamheten i Hudiksvalls kommun.

Mer information för dig som behöver en god man eller förvaltare