För dig som behöver kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj

Två personer som sitter på en parkbänk.

Ibland kan barn och ungdomar behöva en kontaktfamilj eller kontaktperson som de kan träffa, bo hos ibland och ha stöd av. Det kan bero att föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll eller avlastning. Det kan också vara så att barnet som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.

Vad är en kontaktperson?

Om din sociala situation eller din funktionsnedsättning gör att du har svårt att själv delta i fritidsaktiviteter eller skapa sociala kontakter kan en kontaktperson hjälpa dig att bryta isoleringen. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj kan ses som ett komplement för dig som barn eller ungdom som behöver en annan vuxen i ditt liv. Kontaktfamiljen tar emot dig i sitt hem under en begränsad tid, vanligtvis en eller flera helger i månaden.

Vad är en stödfamilj?

Du barn eller ungdom med en funktionsnedsättning kan få bo hos en stödfamilj under ett antal dygn per månad för att avlasta dina föräldrar samt att få möjlighet till rekreation och utveckling.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Länk till sida för att läsa mer om att ansöka