För dig som behöver kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj

Två personer som sitter på en parkbänk.

Ibland kan barn och ungdomar behöva en kontaktfamilj eller kontaktperson som de kan träffa, bo hos ibland och ha stöd av. Det kan bero att föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll eller avlastning. Det kan också vara så att barnet som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.

Vad är en kontaktperson?

Om din sociala situation eller din funktionsnedsättning gör att du har svårt att själv delta i fritidsaktiviteter eller skapa sociala kontakter kan en kontaktperson hjälpa dig att bryta isoleringen. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj kan ses som ett komplement för dig som barn eller ungdom som behöver en annan vuxen i ditt liv. Kontaktfamiljen tar emot dig i sitt hem under en begränsad tid, vanligtvis en eller flera helger i månaden.

Vad är en stödfamilj?

Du barn eller ungdom med en funktionsnedsättning kan få bo hos en stödfamilj under ett antal dygn per månad för att avlasta dina föräldrar samt att få möjlighet till rekreation och utveckling.

Hur ansöker jag?

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av kontaktperson ansöker via den här blanketten:

Övriga i behov av kontaktperson använder den här blanketten:

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna till kontaktperson i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett:

Du ansöker genom att kontakta social- och omsorgsförvaltningens handläggare för kontaktfamilj.

Du ansöker via vår blankett.

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten