Familjeteamet

Barn- och ungdomsteamet arbetar med stödjande insatser i familjer med barn och ungdomar, 0-18 år, där man efter kontakt med socialsekreterare kommit fram till att det finns problem i såväl kommunikation som relationen inom familjen.

Vad är målet?

Barn- och ungdomsteamets mål är att tillsammans med familjen identifiera och förändra mönster så att nya möjligheter och förutsättnigar uppstår i familjen som helhet eller för barnet som individ.

Så här jobbar vi

Barn- och ungdomsteamet ser familjen som en helhet och arbetar systematiskt. Arbetssättet är att föräldrar och barn får stöd att se och använda egna resurser och finna nya redskap i relationen. Vi arbetar också kontinuerligt med föräldrautbildning på både individ- och gruppnivå.

  • Vi ser familjen som en helhet, där alla i familjen påverkar varandra
  • Vi utgår från det som är mest angeläget för familjen
  • Vi arbetar mycket flexibelt och anpassar arbetssättet utifrån familjens enskilda behov

Vad gör Socialtjänsten?

Här kan du se en film där två ungdomar ställer frågor till socialtjänsten: Vad gör ni egentligen? Vem hjälper ni? Vad händer när man pratat med er? Filmen är inspelad i Botkyrka kommun men det fungerar på samma sätt hos oss.

På Youtube kan du se en film som beskriver vad Socialtjänsten gör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.